Skip to main content

BTS Group AB tecknar avtal med GM Holden – Australiens ledande bilkoncern

Press Release   •   Oct 04, 2005 14:25 CEST

Stockholm, Sverige och Sydney, Australien – BTS Group AB (publ), GM Holden har gett BTS, ett av världens största och mest framgångsrika konsult- och utbild-ningsföretag inom området affärssimuleringar uppdraget att utveckla och leverera ett projekt för strategisk företagsutveckling som syftar till att stödja GM Holden i imple-menteringen av kritiska värdeskapande beslutsprocesser i GM Holdens Australien-siska nätverk av återförsäljare.

Projektet är baserat på ett 2 samt 2 ½ dagar långt utbildningsprogram med målsätt-ningen att utveckla deltagarnas förmåga i att ta rätt affärsmässiga beslut med fokus på kundnöjdhet och de faktorer som driver och påverkar lönsamheten för ett bilför-säljningsföretag. Deltagarna kommer att arbeta i en realistisk datorbaserad simule-ring som är baserad på BTS ledande simuleringsteknologi, som har designats, ut-vecklats och skräddarsytts för att reflektera den lokala affärsmiljön för GM Holdens återförsäljare i regionen.

Målgruppen för projektet är initialt 300 av GM Holdens återförsäljare i Australien och Nya Zeeland.

”Vi är mycket glada över den fantastiska feedback vi har fått efter de första pilotpro-jekten. BTS har en stark närvaro på den globala marknaden bland bilföretagen nå-got som självklart kommer GM Holden till godo i projektet.” säger Jonas Butautis, BTS chef i Victoria, Australien. ”Detta projekt bekräftar vårt åtagande att leverera projekt av yppersta kvalitet till våra kunder. Avtalet med GM Holden är en viktig mil-stolpe i utvecklingen av vårt Melbourne kontor.

BTS Group arbetar till stor del med stora internationella företag och då oftast direkt med företagens högsta ledning. GM, Vodafone, Boeing, Telstra, Adobe, HP, Cisco, DHL, Honda, Toyota, GAP, SonyEricsson, Nokia, Scania, Volvo samt Sony är bra exempel på stora internationella företag där BTS genomför eller har genomfört pro-jekt under den senaste tiden.

För mer information, kontakta:
Thomas Ahlerup
Senior Vice President Corporate Communications
BTS Group AB
Phone +46-8-5870 7076
Mobile +46-768-966 300
E-mail thomas.ahlerup@bts.com

Christian Ankarcrona
Vice President Investor Relations
Phone +46-8-5870 7022
Mobile +46-708-150 368
E-mail christian.ankarcrona@bts.com
Hemsida: www.bts.com

Om GM Holden
GM Holden är Australiens ledande bilföretag, de tillverkar fordon och motorer, samt reservdelar. Holden är ett av landets mest välkända varumärken och tillverkade mer än 165 tusen fordon 2004.
Ytterligare information om GM Holden finns på www.holden.com.au


Om BTS Group AB
BTS Group AB är världens största konsult- och utbildningsföretag inom området affärsimuleringar. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av skräddarsydda affärssimule-ringar.

BTS tränar förutom företagen högsta chefer, hela organisationen i att förstå, analysera och fatta rätt beslut med fokus på de faktorer som är viktigast för företagens tillväxt och lönsamhet. Projekten levereras som skräddar-sydda simuleringar via Internet, seminarier eller som en programvara där företagets medarbetare kan skapa sig erfarenheter om resultaten av sina egna beslut. Allt genom att pröva sig fram och simulera verkligheten i en miljö där företagets egna specifika data och förutsättningar används.
Detta skapar en mycket effektiv inlärningsprocess där företagets strategi och mål snabbt omsätts till handling vilket leder till ett ökat lönsamhetstänkande och marknadsfokus i det vardagliga beslutsfattandet. Resultatet är mätbara och bestående resultatförbättringar.

BTS kunder är ofta globalt ledande storföretag i sina branscher. BTS har idag 20 av världens 100 högst värde-rade företag som kunder. Under första halvåret 2005 hade BTS en omsättning på 137,5 MSEK (108,1), en ök-ning med 27 procent och ett resultat efter skatt på 20,4 MSEK (12,8), en ökning med 60 procent. BTS har idag cirka 145 medarbetare i USA, Sverige, Finland, England, Spanien, Australien, Kina, Sydafrika och Schweiz.
BTS är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och handlas under symbolen BTS B

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.