Skip to main content

Delårsrapport

Press Release   •   Oct 23, 2003 08:17 CEST

1 januari - 30 september 2003

· Nettoomsättningen under niomånadersperioden har minskat med 7
procent till 116,8 (125,3) MSEK. Med justering för valutaeffekter har
omsättningen ökat med 5 procent.
· Resultat niomånadersperioden;
· rörelseresultat 3,6 (-1,7) MSEK
· resultat efter skatt 3,6 (-0,5) MSEK
· resultat per aktie 0,61 (-0,08) SEK
· Under tredje kvartalet uppgick;
· nettoomsättningen till 38,4 (34,4) MSEK
· rörelseresultatet till 2,1 (-2,4) MSEK
· resultat efter skatt till 1,7 (-1,4) MSEK
· Tillväxten i kundbasen var fortsatt god under tredje kvartalet.
Nya kunder var bland annat Autodesk, BMW, DHL, Honda, ING, KLA-Tancor
och Toyota.
· BTS har förvärvat det spanska bolaget I-Simco S.L.

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom
affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra
förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade
skräddarsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar
hela organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de
faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat marknadsfokus
och lönsamhetstänkande i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder
till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta
ledande storföretag.

Omsättning
BTS nettoomsättning under niomånadersperioden minskade med 7 procent och
uppgick till 116,8 (125,3) MSEK. Med justering för
valutakursförändringar ökade omsättningen med 5 procent jämfört med
motsvarande period 2002.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 11 februari 2004

Stockholm den 23 oktober 2003

Henrik Ekelund
Verkställande direktör

*Öppen telefonkonferens med Henrik Ekelund torsdagen den 23 oktober kl.
14.00-15.00. Tel. nr 08-598 001 04

För information, var vänlig kontakta
Verkställande direktör Henrik Ekelund (0733-500 150)
Finanschef Stefan Brown (08-58 70 70 00)
eller se vår hemsida www.bts.com

BTS Group AB
Grevgatan 34
114 53 Stockholm
SVERIGE
Orgnr: 556566-7119
Tel. +46 8 58 70 70 00
Fax. +46 8 58 70 70 01
www.bts.com

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy