Skip to main content

Ny bok av Igor Ardoris - ”Att lära sig förlora”

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 10:01 CEST

Nu har boken "Att lära sig förlora– Vägar till styrka i svåra situationer" kommit ut.
Boken är utgiven på förlaget Buena Vida.
Människans egentliga mentala styrka syns sällan i vardagslivet utan visar sig framför allt i stressade och besvärliga situationer. Då, när man som bäst behöver tillgång till sina optimala resurser, blockeras dessa av negativa stressreaktioner. Därför är det viktigt att bygga upp sin styrka innan vi drabbas av motgång. Att lära sig förlora handlar om att bygga upp sin kapacitet att fortsätta fungera under tunga, svåra och smärtsamma perioder i vårt liv, oavsett om dessa inträffar i vårt arbete, vår hälsa eller i våra relationer.

Att lära sig förlora består av två delar. Den första delen innehåller teoretiska förklaringsmodeller, bakgrundsfilosofi och exempel ur livet varvat med övningar. Den andra delen är mer praktisk och innehåller konkreta metoder för självkontroll under press. Kombinationen av praktik och teori - att göra och uppleva - ger de bästa förutsättningarna för inlärning.

Sagt om boken
"... Författaren beskriver på ett mycket lättillgängligt sätt hur vi med hjälp av mental träning lättare kan hantera svårigheter och därmed uppnå ökat välbefinnande... Alla människor har någon gång i livet upplevt svåra perioder. Därför är denna bok viktig, då den rustar oss att bättre kunna hantera påfrestande situationer." 
Lektor Maria Fridstjerna, Bibliotekstjänst.
BTJ-häftet nr 1, 2017

___________________________________________________________________

IGOR ARDORIS är mental tränare och pedagogisk konsult. De senaste tio åren har Igor bland annat utbildat elitidrottare, lärare, poliser, ambulanssjukvårdare och företagsledare att agera utifrån lugn och balans i pressade situationer. En metod som Igor har utvecklat genom sin långa erfarenhet av japansk kampkonst och sin passion för mental träning och österländsk filosofi. Igor var även en av de pedagoger som medverkade i den uppmärksammade tv-produktionen ”Klass 9A”.
___________________________________________________________________

Beställ recensionsexemplar på info@buenavida.se

Smygläs ur boken här

Beställ boken här

Buena Vida är förlaget som specialiserat sig på att ge ut böcker och träningsprogram inom områden som personlig utveckling, mental träning, relationer och ledarskap.

Den litteratur som finns hos Buena Vida vill ge information om de möjligheter till att skapa ett bra liv som varje människa har. Dessutom att visa på och skapa motivation för den träning som behövs för att både upptäcka och utveckla dessa resurser.

Stor del av vårt material är utarbetat av Lars-Eric Uneståhl, men man hittar också andra populära författare som t.ex. Olof Röhlander, Eva Berlander, Antoni Lacinai m.fl.

Som ett inslag i vår utgivning arrangerar vi även releaser och event kring våra produkter.

Vi har även tagit fram ett framgångsrikt förhandsbokningskoncept. Denna tjänst blir alltmer populär och används numera också av ett antal andra förlag.

Buena Vida betyder ”det goda livet”, vilket vi vill hjälpa människor att uppnå.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy