Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • PR-ansvarig
  • Presskontakter, bild- och intervjuförfrågningar
  • sadgrapn.btdougvrkhse@vmbumnkohxwsvpkipvs.bxcobgmrd
  • +46 - 73 - 940 08 26
Vad trendar på auktionsmarknaden? Behöver du ett utlåtande från en konstspecialist i ditt redaktionella arbete, eller få en intervju med någon av oss? Kontakta mig!