Skip to main content

Temaauktion - Marie-Louise Ekman

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2017 13:33 CEST

Temaauktion Bukowskis - 14 verk av Marie-Louise Ekman till försäljning

Marie-Louise Ekman är ett enastående unikum i svenskt konstliv. Med början under det politiskt omvälvande 1960-talet har hon fram till vår tid återkommande provocerat allt ifrån det borgerliga etablissemanget till vänsterorienterade politiska grupperingar. Nu säljs inte mindre än 14 verk av Marie-Louise Ekman i en temaauktion på Bukowskis.com.   

Genom sin omfattande samt, inte minst, mångfacetterade konstnärliga produktion har hon skildrat tillvaron helt efter eget huvud. Hennes konst har omväxlande provocerat, ifrågasatt samt utmanat rådande politiska samt kommersiella tankesystem såväl som etablerade könsroller. Till synes obesvärat, samt ofta på ett påfallande lekfullt samt intuitivt, sätt har Ekman växlat mellan grafisk produktion, måleri och textilapplikationer samtidigt som hon nått stora framgångar som författare, dramatiker, regissör och filmare. 

Hennes betydelse i svenskt kulturliv under de senaste femtio åren förtydligas av det faktum att Ekman, inte bara, är Sveriges första kvinnliga professor i måleri vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm utan även gått till historien som den första kvinnliga rektorn för samma ärevördiga institution. Som om inte allt detta vore nog har Ekman även varit verksam som konstnärlig chef och verkställande direktör för Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm. Att Marie-Louise Ekman är mer aktuell än någonsin framgår av Klas Gustafsons bok ”Marie-Louise Ekmans två liv” från 2015 samt den just nu pågående utställningen ”Marie-Louise Ekman” vilken drar stora skaror till Moderna Museet i Stockholm. 

Föreliggande temaauktion kombinerar Marie-Louise Ekmans imponerande konstnärskap med en stark proveniens då samtliga verk kommer från Jan & Dagny Runnqvists samling/Galerie Bonnier, Lausanne/Gèneve.

Vänligen se fullständig katalog här

Bukowskis är störst i Norden på kvalitetsauktioner. Kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Hos Bukowskis finns Sveriges främsta experter inom klassisk, modern och samtida konst samt design och konsthantverk. 

Bukowskis - konst och design av kvalitet.