Skip to main content

Tre av tio svenskar litar inte på fastighetsmäklare

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 08:10 CET

Tre av tio svenskar litar inte på fastighetsmäklare, visar en ny Sifoundersökning beställd av Bukowskis Real Estate. Samtidigt visar nya siffror från Fastighetsmäklarinspektionen att såväl antalet anmälningar som disciplinpåföljder gentemot mäklare ökade under 2015 jämfört med året innan.

– Att tre av tio svenskar generellt sett inte litar på fastighetsmäklare visar på att vi i branschen måste anstränga oss ännu mer för att bygga upp såväl köpares som säljares förtroende för oss, säger Catharina Bernstein, vd på Bukowskis Real Estate.

En färsk Sifoundersökning, beställd av Bukowskis Real Estate, visar att 28 procent av svenskarna inte tycker att man som säljare eller köpare av en bostad generellt sett kan lita på fastighetsmäklare. 66 procent tycker att man kan lita på mäklare, medan sex procent är tveksamma eller inte vet.

– Att hjälpa människor med livsavgörande bostadsaffärer är ett förtroende som vi måste hantera ansvarsfullt. God mäklaretik är att värna om både säljare och köpare så att samtliga parter ser mäklaren som en pålitlig rådgivare, säger Catharina Bernstein.

Nya siffror från Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) visar samtidigt att antalet anmälningar från köpare och säljare gentemot mäklare ökade från 303 stycken år 2014 till 358 stycken under 2015. Även antalet disciplinpåföljder i form av erinringar, varningar och återkallade registreringar ökade från 83 stycken år 2014 till 104 stycken år 2015.

– Sannolikt bär de mäklare som missbrukat sin profession ett stort ansvar för den låga tillit som tre av tio har till branschen. Det är synd att alla de duktiga och välutbildade mäklare som vi har på den svenska marknaden ska drabbas av detta, säger Catharina Bernstein.

Den vanligaste orsaken till att en mäklare blir anmäld gäller priset i marknadsföringen följt av budgivningsprocessen, där priserna i många fall anses vara satta till lockpriser.

– Att anmälningarna och påföljderna har ökat mot mäklare beror i många fall sannolikt på att mäklarna har pressat sina arvodesnivåer och därför behöver förmedla allt fler hem för att få hög omsättning. Följderna blir att de då inte har tid att göra det lilla extra för kunden, utan i stället gör allt för att få till ett snabbt avslut på affären, säger Catharina Bernstein.

Totalt finns i Sverige knappt 7 000 mäklare registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen.

– Säljare av bostäder har alltid möjlighet att fråga Fastighetsmäklarinspektionen om den tilltänkte mäklaren har fått några varningar. Det gynnar kunden att välja en seriös och erfaren mäklare även om arvodet är högre, eftersom upplevelsen av säljprocessen oftast blir en mer positiv erfarenhet och slutpriset ofta också högre, säger Catharina Bernstein.

Pressbilder
Bilder på Catharina Bernstein finns här.

För mer information, kontakta:
Catharina Bernstein, vd, Bukowskis Real Estate, 070-788 84 70, catharina.bernstein@bukowskis.com

Fakta om fastighetsmäklares skyldigheter
- Fastighetsmäklare måste vara registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen. Den som förmedlar fastigheter utan att vara registrerad kan dömas till böter eller fängelse i sex månader.

- Fastighetsmäklare ska ha en försäkring som täcker skadestånd upp till 150 000 kronor för varje skadefall. Allmänna reklamationsnämnden ger rekommendationer till lösningar av tvister om skadeståndsbelopp.

- Den enskilde fastighetsmäklaren ansvarar personligen för förmedlingsuppdraget – mäklarföretaget har inte något ansvar.

- Fastighetsmäklare ska tillvarata både säljarens och köparens intressen, trots att det är säljaren som anlitat mäklaren.

- Fastighetsmäklare ska agera neutrala mellanhänder – det köprättsliga ansvaret är mellan säljare och köpare.

- Fastighetsmäklare är inte ansvariga för bostadens skick – det är säljaren som har upplysningsplikt och köparen som har undersökningsplikt. Mäklaren är skyldig att informera säljare och köpare om deras plikter.

- Fastighetsmäklare är skyldiga att ge säljare och köpare en förteckning över spekulanter och bud.

– Enligt tidigare domar från förvaltningsdomstolar strider det mot god fastighetsmäklarsed att systematiskt använda sig av lockpriser i marknadsföringen.

Fakta om Sifoundersökningen
Sifoundersökningen genomfördes den 12–18 januari 2016. Följande fråga ställdes till 1 000 personer via telefon: "Vad är din uppfattning, kan man som säljare eller köpare av en bostad generellt sett lita på fastighetsmäklare?"

"Ja" svarade 66 procent, fördelade på "Ja, alltid" (5 procent) och "Ja, oftast" (61 procent), "Nej" svarade 28 procent, fördelade på "Nej, sällan" (23 procent) och "Nej, aldrig" (5 procent). "Tveksam, vet ej" svarade 6 procent.

Bukowskis Real Estate är en del av det anrika och välkända auktionshuset Bukowskis. Bukowskis Real Estate är elitmäklaren som hjälper kunder att sälja eller köpa hem som är kulturellt, arkitektoniskt eller lägesmässigt unika. Bukowskis Real Estate säljer våningar och hus över hela landet och finns i Stockholm, Båstad, Malmö och Göteborg. Internationella fastighetsaffärer erbjuds även över världen via Luxury Real Estate plattform och representanter runt om i världen. Kunderna kan via Bukowskis kvalitetsauktioner och onlineauktioner också få hjälp att sälja eller köpa konst, möbler och interiör till sitt hem. Läs mer på www.bukowskisrealestate.se.