Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 41 träffar

Sverige har miljardöverskott i handeln med Kina

Sverige har miljardöverskott i handeln med Kina

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 07:00 CEST

Sveriges export till Kina överstiger importen för första gången på tretton år. Främsta orsaken är en rekordartad ökning av personbilsexporten från Göteborg. Under första halvåret ökade försäljningen av svenska bilar till Kina med 1,4 miljarder kronor. - Det har skapats goda förutsättningar för svenska produkter på den kinesiska marknaden, säger Business Region Göteborgs analytiker Peter Warda.

Göteborgsregionen har en konjunkturväxel till

Göteborgsregionen har en konjunkturväxel till

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 07:45 CEST

Efter en liten dipp tredje kvartalet tog utvecklingen på Göteborgsregionens arbetsmarknad ny fart i slutet av förra året och inledningen av 2017. Osäkerheten i omvärlden har inte påverkat den urstarka konjunkturen. Vid årsskiftet hade Göteborgsregionen haft 108 månader i rad med jobbtillväxt. Det konstaterar Business Region Göteborg i årets första regionala konjunkturrapport.

Risk att jobbtillväxten tappar tempo

Risk att jobbtillväxten tappar tempo

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 08:50 CET

Samtidigt som konjunkturen är fortsatt stark i Göteborgsregionen är det svårt att hitta efterfrågad personal inom teknik, IT, bygg och anläggning. Under året utannonserades rekordmånga tjänster med tillsvidareanställning. - Det gör att jobbtillväxten tappar tempo. På sikt kan det hämma regionens framtida tillväxt, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

Trump hotar inte högkonjunkturen - än

Trump hotar inte högkonjunkturen - än

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 08:00 CET

På kort sikt bör ”Trumponomics”, den ekonomiska politik som USA väntas föra framöver, inte hota högkonjunkturen i Göteborgsregionen. Men på längre sikt skulle det vara naivt att inte varna för negativ påverkan. Den slutsatsen dras i Business Region Göteborgs fjärde konjunkturrapport för 2016. Fordon fortsätter vara starkaste branschen. Bygg tappar, men är fortfarande i stark konjunktur.

Nyheter 1 träff

Göteborgsregionen draglok i den västsvenska konjunkturuppgången

Göteborgsregionen draglok i den västsvenska konjunkturuppgången

Nyheter   •   Jun 03, 2010 09:57 CEST

Det är nu tydligt att konjunkturen är på väg mot en klar återhämtning i Göteborgsregionen. Det visar både SCBs senaste konjunkturbarometer och Business Region Göteborgs egna analyser av arbetsmarknaden.

Dokument Visa alla 8 träffar

Konjunkturrapport Q3 från Business Region Göteborg

Konjunkturen fortsätter att vara het i Göteborgsregionen. Business Region Göteborg räknar nu in 29 kvartal i rad med jobbtillväxt. Men ökningen av sysselsättningen har mattats av. Under andra kvartalet ökade sysselsättningen med 1,4 procent, vilket är en halvering av de senaste årens ökningstakt. Samtidigt ligger arbetslösheten bland utrikes födda på en fortsatt hög nivå.

Utrikeshandeln i Göteborgsregionen 2016

Utrikeshandeln i Göteborgsregionen 2016

Dokument   •   2016-06-17 08:00 CEST

I en ny rapportserie från Business Region Göteborg ges en fördjupad analys av siffrorna bakom Göteborgsregionens ekonomiska utveckling.

Konjunkturrapport Q1 2016 Business Region Göteborg

Fordonsindustrin drar upp Göteborgsregionens varuexport till ny rekordnivå. 2015 sålde regionens företag exportvaror för 83 miljarder kronor. Ökningen var tre gånger så snabb som för Sveriges totala export, enligt Business Region Göteborgs nya konjunkturrapport. Jobbannonserna ökar också snabbt.

Konjunkturen, Göteborgsregionen, kvartal 2, 2014

Konjunkturen i Göteborgsregionen visar upp flera positiva tecken. Fyra år med sysselsättningstillväxt leder till att arbetslösheten nu börjar ge vika och noterar den lägsta nivån på över fem år. Det finns rekordmånga lediga jobb, samtidigt som antalet varsel hålls nere. Företagen har blivit alltmer optimistiska det gångna halvåret och ser ljust på framtiden.