Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Styrelseordförande Byggmaterialhandlarna
 • johan.rosendahl@byggmaterialhandlarna.se
 • +46 (0)8 588 84 651

 • Presskontakt
 • VD
 • ulf.gustafsson@byggmaterialhandlarna.se
 • 08-762 76 50
 • 070-692 76 57

Om Byggmaterialhandlarna

Samlingsplats för byggmaterialhandelns branschfrågor

Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 780 medlemsföretag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra grundstenar är:
* Samordning
* Opinionsbildning
* Kommunikation
Vi arbetar med frågor som statistik, Juridik, Säkerhetsfrågor, Hållbarhetsfrågor, Driver branschprojekt och skapar gemensamma mötesplatser.

Adress

 • Byggmaterialhandlarna
 • Regeringsgatan 60
 • 10329 Stockholm
 • Sverige