Dttwh4m61wxzvdrj09ou

Stark utveckling under sommaren för Byggmaterialhandeln.

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 08:00 CEST

Media no image
A2falu1skocqdkdeltmi

​Stark försäljningsutveckling för Byggmaterialhandeln 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 11:00 CET

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 4,8 procent under 2017. Utvecklingen i december landade på 0,8 procent.

Efter två månader med stark tillväxt var försäljningsutvecklingen i december mer blygsam. Försäljningen i byggmaterialhandeln ökade med 0,8 procent avseende jämförbara enheter jämfört med samma månad föregående år. Antalet vardagar var två färre i december i år jämfört med i december i fjol, vilket påverkade utvecklingen. Tillväxten för det fjärde kvartalet landade på 6,3 procent, slaget endast av det första kvartalet under året. Tillväxten för helåret 2017 uppgick till 4,8 procent avseende jämförbara enheter, vilket är i paritet med föregående års utveckling.

Byggmaterialhandeln har lyckats bra med att kompensera sig för nedgången gällande ROT-arbeten. Förklaringen ligger i byggboomen av bostäder, vilket gynnar branschen då majoriteten av försäljningen är riktad till byggare, stora som små, säger Andreas Svensson, senior analytiker på HUI Research.

December innebar en blygsam tillväxt men då måste vi hålla i minnet att december 2015 (sista månaden innan ROT-avdraget sänktes) resulterade i en tillväxt på nästan 20 procent, fortsätter Andreas Svensson.

- Under 2018 tror vi inte på samma ökningstakt. Det som sannolikt kommer att begränsa försäljningen är den turbulens vi ser just nu på bostadsmarknaden, de förstärkta amorteringskraven och prognoser om kommande räntehöjningar. Hushållens ekonomi är dock stark och viljan att investera i bostäder och fritidshus är av tradition stark hos svenskarna, så vi är trots allt försiktigt optimistiska även inför 2018, avslutar Andreas.

Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 900 medlemsföretag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra grundstenar är:
* Samordning
* Opinionsbildning
* Kommunikation
Vi arbetar med frågor som statistik, Juridik, Säkerhetsfrågor, Hållbarhetsfrågor, Driver branschprojekt och skapar gemensamma mötesplatser.

Läs vidare »
Vt8ovblvngbguthxw8h9

November blev årets bästa månad för Byggmaterialhandeln i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 08:00 CET

Vt8ovblvngbguthxw8h9

Starkt resultat för byggmaterialhandeln i Mellersta Sverige i november

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 08:00 CET

Vt8ovblvngbguthxw8h9

Stark försäljning för Byggmaterialhandeln i Västra Sverige under november

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 08:00 CET

Vt8ovblvngbguthxw8h9

Myckets stark novembermånad för Byggmaterialhandeln i Södra Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 08:00 CET

Vt8ovblvngbguthxw8h9

Stark novembermånad för Byggmaterialhandeln i Norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 08:00 CET

Qbtpiiuv5azvanucyvid

Starkt november för Byggmaterialhandeln

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 08:00 CET

Klpbp1fw2wlkcrnhkj6c

Ny VD för Byggmaterialhandlarna

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 08:00 CET

Dttwh4m61wxzvdrj09ou

Byggmaterialhandeln i Stockholm visar positiv försäljning efter två månaders negativt resultat

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 08:00 CET

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • ulf.gustafsson@byggmaterialhandlarna.se
  • 08-762 76 50
  • 070-692 76 57

Om Byggmaterialhandlarna

Samlingsplats för byggmaterialhandelns branschfrågor

Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 900 medlemsföretag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra grundstenar är:
* Samordning
* Opinionsbildning
* Kommunikation
Vi arbetar med frågor som statistik, Juridik, Säkerhetsfrågor, Hållbarhetsfrågor, Driver branschprojekt och skapar gemensamma mötesplatser.

Adress

  • Byggmaterialhandlarna
  • Regeringsgatan 60
  • 10329 Stockholm
  • Sverige