Skip to main content

80% av Byggmaterialhandelns medarbetare skulle rekommendera andra att arbeta i branschen.

Nyhet   •   Feb 22, 2017 08:00 CET

Branschorganisationen Byggmaterialhandlarna har genomfört en medarbetarundersökning hos medlemsföretagens medarbetare. Syftet med undersökningen är att utvärdera trivsel, framtidssyn, inställning till byggmaterialbranschen i stort samt se hur motiverade medarbetarna är i sin arbetssituation. Resultatet bygger på 1635 enkätsvar.

”Vi hade på känn att branschens medarbetare trivs på sina arbetsplatser och i branschen men att enkätsvaren skulle vara så överväldigande positiva kom lite som en överraskning”, berättar Ulf S. Gustafsson, VD för Byggmaterialhandlarna.

  • 76% är som helhet nöjd eller mycket nöjd med sin arbetssituation
  • 87% trivs bra eller mycket bra i sin yrkesroll
  • 86% anser att samarbetet med kollegor fungerar bra eller mycket bra
  • 78% känner motivation eller stor motivation i sitt arbete

Naturligtvis finns områden där branschen också har utmaningar och en förbättringspotential.

  • 61% anser att man får tydlig eller mycket tydlig feedback från sin chef
  • 61% anser också att det finns tillräckliga eller mycket tillräckliga utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen.

”Just att bättre beskriva utvecklingsvägar och utvecklingsmöjligheter är viktiga fokusfrågor för hela branschen både gentemot befintliga medarbetare men också för att öka attraktiviteten för branschen så vi också kan lyckas locka nya medarbetare till oss.”

”Vi kommer att genomföra motsvarande undersökning vartannat år så nästa tillfälle blir 2018 och då har branschen en utmaning i att överträffa siffrorna från 2016”, avslutar Ulf

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy