Skip to main content

Året slutade på topp för Byggmaterialhandeln!

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 08:00 CET

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med hela 17,9 procent i december. För helåret 2015 landade branschen försäljningstillväxt därmed på starka 12,3 procent.

Försäljningen i bygg- och järnhandeln gick mycket starkt i december. Mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade försäljningen med hela 17,9 procent. Detta trots starka jämförelsetal från december ifjol. Under det fjärde kvartalet (oktober, november och december) växte försäljningen i branschen med 15,4 procent. Sett över året har bygg- och järnhandelns försäljning varit jämn med ideligen god kvartalstillväxt. Avslutningen av året blev som tidigare beskrivits stark. Branschens helårsförsäljning 2015 landade på en tillväxt om 12,3 procent.

”Under hela 2016 har byggmaterialhandeln haft stora försäljningsframgångar. Ingen månad har det sviktat. Så inte heller under december som annars är en relativt lugn försäljningsmånad för våra medlemsföretag”, berättar Ulf S. Gustafsson, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna vilka tillsammans med HUI sammanställer Bygg & Järnindex.

I december ökade försäljningen för jämförbara enheter med 17,9 procent vilket ger en total uppgång för branschen 2015 med 12,3 procent.

”Vi är naturligtvis glada över detta positiva resultat. Det skall bli väldigt spännande att se hur vi klarar oss när vi nu skall jämföra oss med de höga siffrorna från 2015. Vi är dock fyllda av tillförsikt och ser fram mot ett bra 2016 också, om än kanske med lite mer ”normala” siffror. Skall också bli intressant att följa hur eller om det sänkta ROT-avdraget kommer att påverka oss”, avslutar en mycket nöjd Ulf. S. Gustafsson.”

Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 750 medlemsföretag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra grundstenar är:
* Samordning
* Opinionsbildning
* Kommunikation
Vi arbetar med frågor som statistik, Juridik, Säkerhetsfrågor, Hållbarhetsfrågor, Driver branschprojekt och skapar gemensamma mötesplatser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy