Skip to main content

Byggmaterialhandeln fortsätter att visa tillväxt!

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2017 08:00 CEST

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 3,2 procent i juni.

Efter en negativ utveckling för byggmaterialhandeln under april månad vände försäljningen till positiv igen i maj och så har det alltså fortsatt i juni. Försäljningen ökade med 3,2 procent avseende jämförbara enheter (jämfört med juni  2016). Juni i år innehöll lika många vardagar som juni i fjol, vilket visar på en god utveckling. Den ackumulerade försäljningsutvecklingen för jämförbara enheter under perioden januari till juni 2017 landade på 4,6 procent.

Kommentar från Byggmaterialhandlarna

- Hela 2000-talet har varit en fantastiskt fin resa för Byggmaterialhandeln försäljningsmässigt. Det är mycket sällan vi redovisar minus siffror trots oroligheter i vår omvärld eller sänkta ROT-avdrag och amorteringskrav, säger en glad Ulf S. Gustafsson, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

- En ökning med 3,2% är bra och vi kan nu också göra ett bokslut för första halvåret som ju ståtar med fin tillväxt med 4,6%. Inte många branscher inom handeln som matchar de siffrorna, menar Ulf.

- Under sommaren ökar generellt sätt konsumentförsäljningen men vi ser fortfarande de största ökningarna bland proffsen”, avslutar Ulf.

Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 780 medlemsföretag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra grundstenar är:
* Samordning
* Opinionsbildning
* Kommunikation
Vi arbetar med frågor som statistik, Juridik, Säkerhetsfrågor, Hållbarhetsfrågor, Driver branschprojekt och skapar gemensamma mötesplatser.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera