Skip to main content

Byggmaterialhandelns försäljning minskade i december

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 08:00 CET

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 1,2 procent i december.

Försäljningstillväxten i byggmaterialhandeln var negativ under december månad. Tillväxten landade på minus 1,2 procent mätt på jämförbara enheter och i löpande priser. Byggmaterialhandelns försäljningstillväxt har sjunkit så sakteliga under året då branschen inte längre har kunnat mäta sig mot föregående års raketmånader. Kombinationen av sänkt ROT-avdrag och införandet av amorteringskrav under ett och samma år hade en avkylande effekt på försäljningen. Ett positivt inslag för branschens försäljning 2016 var att nybyggnationen av bostäder närmade sig rekordnivåer. Den enormt starka nybyggnationen räddade sannolikt byggmaterialhandeln från ett svagare helårsresultat. Helårsförsäljningen år 2016 landade på en ökningstakt om 4,4 procent (jämfört med helåret 2015).

Att möta och även överträffa rekordsiffrorna från 2015 är riktigt bra jobbat, tycker Ulf S. Gustafsson, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

2015 fick extra skjuts av den aviserade sänkningen av ROT-avdraget från och med årsskiftet 2015/2016. Under 2016 har vi fått se dramatiska siffror om nedgången av ROT-tjänster via statistik från Skatteverket. Antalet företag som utför ROT-arbeten har minskat med 6 000 stycken. Antalet köpare av ROT-tjänster har minskat med 180 000 personer och utbetalt avdrag har minskat från 19,7 miljarder till 11,2. Så nedgången är större än den matematiska effekten genom sänkningen av avdragsnivån.

Att vi trots detta står starka har bland annat sin förklaring i ökningen av antalet byggprojekt. Sammanfattningsvis är jag stolt över hur branschen matchar alla förändringar och jag ser med tillförsikt fram mot utvecklingen för branschen under 2017, avslutar Ulf.

Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 780 medlemsföretag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra grundstenar är:
* Samordning
* Opinionsbildning
* Kommunikation
Vi arbetar med frågor som statistik, Juridik, Säkerhetsfrågor, Hållbarhetsfrågor, Driver branschprojekt och skapar gemensamma mötesplatser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy