Skip to main content

Förra årets ROT-hausse dämpade byggmaterialhandeln i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 08:00 CET

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 2,6 procent i oktober.

Försäljningen i byggmaterialhandeln vände nedåt under oktober 2016. Tillväxten backade med 2,6 procent mätt på jämförbara enheter och i löpande priser. Oktober i år innehöll dock en vardag mindre samt en helgdag mer än motsvarande månad föregående år, vilket påverkade proffshandlarnas försäljning negativt. Hittills i år (januari-oktober) har byggmaterialhandelns försäljning ökat med 5,3 procent.

Kommentar från Ulf S. Gustafsson, VD på Byggmaterialhandlarna

Det blev som vi misstänkte, säger Ulf S. Gustafsson, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Vi klarade inte av att möta de enorma försäljningssiffrorna från oktober förra året. Och ännu värre blir det förmodligen i november och december. Förra årets sista kvartal handlade till stora delar om att man skulle hinna genomföra sina ROT-jobb före årsskiftet då ju avdraget sänktes från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Vi har ju också under året sett hur det sänkta avdraget inverkat negativt på antalet ROT-ansökningar från både konsumenter och företag och hur beloppen minskat betydligt.

Jag tycker att det är märkligt att regeringen fortsätter att se ROT som ett näringspolitiskt incitament när det gör svarta jobb vita och redan vid 10 000 nya jobb (enligt Konjunkturinstitutet) är självfinansierande. Över 2 000 företag har försvunnit från ROT-systemet i en tid då man strävar efter att göra Sverige till det land som har lägst arbetslöshet i EU. Det är också vår uppfattning att det framförallt är de mindre jobben som nu försvunnit. En anmärkningsvärd konsekvens, avslutar Ulf.

Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 760 medlemsföretag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra grundstenar är:
* Samordning
* Opinionsbildning
* Kommunikation
Vi arbetar med frågor som statistik, Juridik, Säkerhetsfrågor, Hållbarhetsfrågor, Driver branschprojekt och skapar gemensamma mötesplatser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy