Skip to main content

Fortsatt högtryck för byggmaterialhandeln i Västra Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2015 08:00 CET

Bygg och Järnindex redovisar försäljningsutvecklingen inom byggmaterialhandeln för hela landet. Vi kan nu även introducera regionala jämförelsetal.

Försäljningen i * Västra Sverige (se nedan vilka län som ingår) ökade, under november i år jämfört med 2014, med 16,8% för jämförbara enheter. Mycket höga siffror och nästan i nivå med hela riket (17,9%). Regionen ligger nu på en ackumulerad tillväxt på hela 10,2%. Historiskt höga värden.

Se diagram för statistiken i regionen.

Rapporten för försäljningsutvecklingen i riket bifogas separat.

* Hallands-, Jönköpings- och Västra Götalands län

Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 750 medlemsföretag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra grundstenar är:
* Samordning
* Opinionsbildning
* Kommunikation
Vi arbetar med frågor som statistik, Juridik, Säkerhetsfrågor, Hållbarhetsfrågor, Driver branschprojekt och skapar gemensamma mötesplatser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy