Skip to main content

Fortsatt nedgång i december för Byggmaterialhandeln i Stockholm.

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 08:00 CET

Försäljningen i byggmaterialhandeln * Stockholmsregionen (se nedan vilka län som ingår) minskade under december månad med -5 procent avseende jämförbara enheter (jämfört med december 2015). På årsbasis för 2016 landar man på +0,1% vilket alltså innebär en tangering av det fina resultatet för 2015. Under samtliga höstmånader har Byggmaterialhandeln i Stockholm backat, vilket bl.a. förklaras av situationen med både sänt ROT-avdrag samt amorteringskrav.
Försäljningen i riket minskade samtidigt med -1,2% vilket innebär att Stockholm därmed fortsatt har den sämsta försäljningsutvecklingen av de regioner som presenteras i vårt index. Totalt för 2016 har Riket en uppgång med 4,4% så Stockholmsregionen släpar onekligen efter.

Se diagram för statistiken i regionen.

Rapporten för försäljningsutvecklingen i riket bifogas separat.
* Stockholms- och Gotlands län

Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 780 medlemsföretag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra grundstenar är:
* Samordning
* Opinionsbildning
* Kommunikation
Vi arbetar med frågor som statistik, Juridik, Säkerhetsfrågor, Hållbarhetsfrågor, Driver branschprojekt och skapar gemensamma mötesplatser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera