Skip to main content

Stabil tillväxt för byggmaterialhandeln i Södra Sverige

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 08:00 CEST

Bygg och Järnindex redovisar försäljningsutvecklingen inom byggmaterialhandeln för hela landet. Vi kan nu även introducera regionala jämförelsetal.

Försäljningen i * Södra regionen (se nedan vilka län som ingår) ökade, under april i år jämfört med 2015, med 6,7% för jämförbara enheter. Riket ökade under samma period med 9,3%.Hittills i år har Södra Sverige ökat med 6,2% jämfört med rikets 8,1.

Se diagram för statistiken i regionen.

Vi bifogar rapporten gällande hela riket som PDF.

* Kronobergs-, Kalmar-, Blekinge- och Skåne län

Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 750 medlemsföretag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra grundstenar är:
* Samordning
* Opinionsbildning
* Kommunikation
Vi arbetar med frågor som statistik, Juridik, Säkerhetsfrågor, Hållbarhetsfrågor, Driver branschprojekt och skapar gemensamma mötesplatser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy