Skip to main content

Stabil tillväxt i byggmaterialhandeln

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 08:00 CET

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 4,6 procent i januari.

  Försäljningen i byggmaterialhandeln ökade under januari 2016. Därmed inledde branschen året med att behålla den positiva tillväxttrenden från 2015. Mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade försäljningen med 4,6 procent. Januariförsäljningen växte därmed för tredje året i följd. Sett till helåret är dock januari den månad som innehar minst försäljning.

  ”Den var med stor spänning vi mottog siffrorna för januari månads försäljning. Detta på grund av det från årsskiftet sänkta ROT-avdraget och den hausse som detta innebar för renoveringsarbeten före årsskiftet. Trots detta så ökar alltså branschen jämfört med januari 2015, vilket naturligtvis är glädjande. Det är dock alldeles för tidigt att dra några definitiva slutsatser redan efter en månad. Vår uppfattning har dock hela tiden varit att sänkningen av ROT-avdraget endast marginellt skall påverka oss. Det vi vänt oss mot och varnat för är de fara som föreligger för en ökning av de så kallade svartjobben. Något som branschen helst vill slippa se”, säger Byggmaterialhandlarnas VD Ulf S. Gustafsson.

 

För kommentarer kontakta:

Andreas Svensson, Senior konsult

HUI Research

Telefon: 08-762 72 85

E-post: andreas.svensson@hui.se

Nästa publiceringstillfälle:

Försäljningsuppgifter avseende februari 2016 beräknas bli publicerade den 24 mars klockan 08:00. 

Fakta om Bygg- och järnindex:

HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationenByggmaterialhandlarna. Bygg- och järnindex presenteras normalt 24-27 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindexbaseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel, XL-bygg (Byggtrygg). Företagen omsätter tillsammans cirka 39,8 miljarder årligen (inklusive moms).

 För information om Bygg & Järnindex januari 2016 vänligen kontakta Andreas Svensson på HUI då Ulf S. Gustafsson är bortrest för semester.

Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 750 medlemsföretag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra grundstenar är:
* Samordning
* Opinionsbildning
* Kommunikation
Vi arbetar med frågor som statistik, Juridik, Säkerhetsfrågor, Hållbarhetsfrågor, Driver branschprojekt och skapar gemensamma mötesplatser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy