Skip to main content

Stark byggmaterialhandel i april

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 08:00 CEST

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 9,3 procent i april.

Försäljningen i byggmaterialhandeln gick mycket starkt under april månad jämfört med samma period förra året. Tillväxten landade på 9,3 procent. Detta trots att branschen mötte starka jämförelsetal. En bidragande orsak till den goda tillväxten var sannolikt att påsken i år inträffade i mars medan den förra året inträffade i april. Hittills i år (januari-april) har försäljningen ökat med 8,1 procent avseende jämförbara enheter.

”Efter att vi haft en så gynnsam utveckling under hela 2015 och även under inledningen av 2016, trodde jag att vi nu skulle få se en mer måttfull tillväxt efter att ha tagit del av mars månads siffror. Men den tron har helt kommit på skam”, säger Ulf S. Gustafsson, VD för Byggmaterialhandlarna som står bakom Bygg & Järnindex.

”Faktum är att det är en högkonjunktur inom byggindustrin och den gynnar också oss. Samtidigt har vi fortsatt lågt ränteläge i kombination med en löneutveckling som är positiv för hushållen. Dessa omständigheter gör att vi ännu inte ser någon stor effekt på försäljningen på grund av det sänkta ROT-avdraget, men analysen av ROT-effekten vill vi återkomma till efter sommaren”, avslutar en nöjd Ulf.

Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 750 medlemsföretag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra grundstenar är:
* Samordning
* Opinionsbildning
* Kommunikation
Vi arbetar med frågor som statistik, Juridik, Säkerhetsfrågor, Hållbarhetsfrågor, Driver branschprojekt och skapar gemensamma mötesplatser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy