Skip to main content

Stark uppryckning för byggmaterialhandeln i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2017 08:00 CET

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 7,3 procent i oktober.

I oktober tog försäljningen fart igen efter en svag septembermånad. Försäljningen i byggmaterialhandeln ökade med 7,3 procent avseende jämförbara enheter jämfört med samma månad föregående år.Antalet vardagar var en fler i oktober i år än i oktober i fjol, vilket stärkte utvecklingen. Svaga jämförelsetal från oktober 2016 (-2,6 procent) är också en grund för årets tillväxt. Hittills i år, det vill säga under perioden januari-oktober, har försäljningen ökat med 4,7 procent avseende jämförbara enheter.

Kommentar från Byggmaterialhandlarna

Efter en septembermånad med relativt blygsamma siffror, levererade oktober en försäljningsökning med 7,3 procent avseende jämförbara enheter, säger Ulf S. Gustafsson, VD för Byggmaterialhandlarna.

Mycket glädjande, oktober är en viktig månad för vår bransch. Vi skall dock ha i minne att vi jämför oss mot oktober 2016 som genererade ett minusresultat med 2,6 procent. Branschen går trots detta fortfarande starkt, avslutar Ulf S. Gustafsson.

Nästa publiceringstillfälle:

Försäljningsuppgifter avseende november 2017 beräknas bli publicerade den 20 december klockan 08:00.

Fakta om Bygg- och järnindex:

Bygg- och järnindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 41,6 miljarder årligen (inklusive moms).

Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 780 medlemsföretag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra grundstenar är:
* Samordning
* Opinionsbildning
* Kommunikation
Vi arbetar med frågor som statistik, Juridik, Säkerhetsfrågor, Hållbarhetsfrågor, Driver branschprojekt och skapar gemensamma mötesplatser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy