Skip to main content

Stark utveckling under sommaren för Byggmaterialhandeln.

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2017 08:00 CEST

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 6,6 procent i juli.

Byggmaterialhandeln fortsatte att leverera god tillväxt under juli. Försäljningen ökade i juli 6,6 procent mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, jämfört med samma månad föregående år. Antalet vardagar var lika många i juli i år som i juli i fjol, vilket visar på en gynnsam utveckling. Hittills i år, det vill säga perioden januari- juli, har försäljningen ökat med 4,8 procent avseende jämförbara enheter.

Kommentar från Byggmaterialhandlarna

– Byggmaterialhandeln levererade även i juli. En försäljningsökning med 6,6 procent avseende jämförbara enheter jämfört med juli förra året är positivt. Tillsammans med en försäljningsökning i juni om 3,2 procent har sommarens försäljningsutveckling varit stark, tror Ulf S. Gustafsson VD för Byggmaterialhandlarna.

– Jag tror att vädret gynnat oss. Det får inte vara för varmt men det får heller inte vara för regnigt och kallt. Hellre så där lite ”lagom” och så har ju vädret också varit denna sommar, vilket alltså gynnat oss, tror Ulf S. Gustafsson VD för Byggmaterialhandlarna.

– Under sommaren ökar också försäljningen till privatkonsumenterna. Vi har tidigare i år sett positiva siffror främst från försäljningen till proffsen, så därför är det extra glädjande att se en positiv utveckling också gällande försäljningen till konsumenterna, avslutar Ulf

Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 780 medlemsföretag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra grundstenar är:
* Samordning
* Opinionsbildning
* Kommunikation
Vi arbetar med frågor som statistik, Juridik, Säkerhetsfrågor, Hållbarhetsfrågor, Driver branschprojekt och skapar gemensamma mötesplatser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera