Skip to main content

Starkt resultat för byggmaterialhandeln i januari

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 08:00 CET

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 13,9 procent i januari.

Byggmaterialhandeln inledde året mycket starkt. Försäljningen ökade med 13,9 procent mätt på jämförbara enheter och i löpande priser. Den avmattningstrend som branschen uppvisade under slutet av 2016 fick därmed ett abrupt slut. Januari i år innehöll dock fler försäljningsdagar än januari i fjol, vilket påverkade byggmaterialhandelns försäljning positivt. Byggmaterialhandelns rullande 12 månaders tillväxt hoppade upp ett snäpp i och med januaris starka ökning och ligger nu på 5,2 procent.

Kommentar från Byggmaterialhandlarna

En försäljningsutveckling på närmare 14 procent var inte den prognos jag hade för januari, avslöjar Ulf S. Gustafsson, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Med tanke på ett 2016 där vi såg försäljningstillväxten sjunka under de två sista kvartalen och där december resulterade i en nedgång med 1,2 procent anade vi tuffare tider. Nedgången berodde framförallt på minskad försäljning till konsument medan försäljningen till hantverkare och byggare gick bra.

Privatkonsumenterna har ju drabbats av både sänkt ROT-avdrag och införandet av amorteringskrav, vilket naturligtvis ger negativa effekter i vår försäljning, så de fantastiska januarisiffrorna bärs upp av branschens proffsförsäljning som i sin tur är en effekt av det kraftigt ökande nybyggandet, avslutar en nöjd Ulf.

Nästa publiceringstillfälle: Försäljningsuppgifter avseende februari 2017 beräknas bli publicerade den 23 mars.

Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 780 medlemsföretag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra grundstenar är:
* Samordning
* Opinionsbildning
* Kommunikation
Vi arbetar med frågor som statistik, Juridik, Säkerhetsfrågor, Hållbarhetsfrågor, Driver branschprojekt och skapar gemensamma mötesplatser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy