Skip to main content

Taggar

Nollvisionen – inga döda i byggnadsmiljön!

Antalet dödsfall i byggsektorn har ökat med 30 procent de senaste tre åren. Varje dödsfall är ett för mycket. Det finns egentligen ingen anledning till att någon ska behöva dö på sin arbetsplats. En nollvision – ingen ska behöva dö i arbetslivet – är det enda som duger! Läs hela rapporten!