Skip to main content

Initiativ för att utrota machokulturen i byggbranschen

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 09:29 CEST


Trots stora ansträngningar inom byggbranschen sitter machokulturen fortfarande i väggarna. Årets Byggbarometer som Byggcheferna lät utföra i juni 2013 visar tydligt att arbetsmiljön inom branschen kännetecknas av en grabbig attityd och ett tufft arbetsklimat. De negativa konsekvenserna av den alltjämt rådande machokulturen är att kvinnor lämnar branschen, eftersom de känner att de motarbetas och inte ges samma karriärmöjligheter som sina manliga kollegor.

-   Situationen är allvarlig och vi måste fortsätta att lyfta frågan eftersom vi inte accepterar den här attityden. Vi måste se till att alla trivs i denna spännande bransch för att skapa nödvändig förnyelse, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier anser att den långsamma utvecklingen av arbetskulturen i byggbranschen är oacceptabel

-   Utmaningen ligger inte enbart i att locka folk till byggbranschen. Det handlar även om att behålla kompetent personal som vi behöver för att utveckla en livskraftig byggindustri. Branschen befinner sig dessutom i en generationsväxling. Därför måste vi agera nu, säger Lars Bergqvist, vd på Byggcheferna.


För vidare information kontakta:

Lars Bergqvist, Ordförande, Byggcheferna
070-5349538

Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier
0767-87 87 04

Byggcheferna är en branschförening med cirka 17 000 medlemmar som arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch. Som medlem i Byggcheferna blir man automatiskt även medlem i Ledarna, Sveriges chefsorganisation med över 90 000 medlemmar.
http://byggcheferna.se/

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för ca 3200 bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar och villkor för byggföretagen och dess anställda. Förbundets prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org

Kort om Byggcheferna

Byggcheferna är en av 23 branschföreningar inom Ledarna - Sveriges chefsorganisation med drygt 14 000 medlemmar i olika delar av branschen, spridda över hela landet. Våra tre fokusområden är trygghet, ledarskap och branschutveckling. Vi arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch. Vi jobbar för att skapa en bransch med goda förutsättningar för ett stimulerande och modernt ledarskap, där alla är lika värda och arbetsmiljön den bästa, både för chefer och för medarbetare.

Bifogade filer

PDF-dokument