Första spadtaget för miljardprojektet i Skövde

Nyheter   •   Okt 15, 2018 17:40 CEST

Under måndagen samlades drygt 100 personer för att se det spadtag som är inledningen på det största bygget i SkaS Skövdes historia och som markerar starten för ett tvåmiljardersprojekt som drivs i partneringsamverkan av Västfastighter och Skaraborgs sjukhus med ByggDialog som totalentreprenör. Partneringprojektet i sin helhet kommer generera två nya sjukhusbyggnader om totalt 67 000 m2 BTA.

ByggDialog tar hem stort projekt i Göteborgs stad

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 08:30 CEST

ByggDialog har fått uppdraget att som totalentreprenör i ett strategiskt part-neringsamarbete bygga två större skolor, med optioner för ytterligare två i västra Göteborg. Totalt kommer projektet generera skolor för upp till 2500 elever.

En långsiktig samverkan i Värmland

Nyheter   •   Sep 19, 2018 14:34 CEST

I går eftermiddag tecknades avtal mellan ByggDialog och Hammarö kommun för ett strategiskt partneringsamarbete som sträcker sig fram till årsskiftet 2025/2026. Samverkansprojektet är planerat att starta nu i höst och kontraktet gäller 7 skolor och förskolor, med optioner för ytterligare 11 skolor, förskolor och idrottshallar.

Tiunda skola och förskola klar för inflyttning

Nyheter   •   Jun 27, 2018 11:24 CEST

Nu är Tiundaskolan i Uppsala klar och entreprenaden godkänd. Ett tre år långt projekt i partneringsamverkan där vi lyckats minska ursprungskostnaden med ca 30 mkr. Till hösten flyttar 800 barn och elever in i sin nya skola, som inte bara har ljusa fina lokaler utan också innovativa energieffektiva lösningar och en ny pedagogisk utformning.

L​åda i ladan – gammalt möter nytt i kulturellt träbyggnadsprojekt

Nyheter   •   Jun 18, 2018 10:11 CEST

ByggDialog hjälper Västanå teater med en tillbyggnation av deras sommarscen, Berättarladan i Sunne. Ett träbyggnadsprojekt där gammalt möter nytt.

Vårdbyggnation i strategisk samverkan med Landstinget i Värmland

Nyheter   •   Jun 15, 2018 11:49 CEST

Landstinget i Värmland avser att under perioden 2018-2022 investera i flera olika delprojekt inom sitt befintliga fastighetsbestånd, både inom och utanför Centralsjukhuset i Karlstad. ByggDialog har nu fått tilldelningsbeslut på projektet.

Uppstart av nytt vårdprojekt med Region Västmanland

Nyheter   •   Maj 21, 2018 11:52 CEST

Den 16-17 maj samlades cirka 75 entreprenörer, konsulter, representanter från vårdverksamheten, beställare och arkitekter tillsammans med Region Västmanland och ByggDialog för en tvådagars startworkshop för det nya vårdprojektet Sala närsjukhus. Projektet omfattar både nybyggnation och ombyggnation av befintlig byggnad vid Västmanlands sjukhus i Sala, med en total byggnadsyta på ca 18 385 m2.

Håll nollan – aktivt arbete för olycksfria arbetsplatser

Nyheter   •   Apr 26, 2018 08:56 CEST

Människors säkerhet och hälsa är det viktigaste för oss på ByggDialog, och vi jobbar ak-tivt med arbetsmiljöfrågor för att undvika olyckor på våra byggarbetsplatser. Som ett led i vårt arbete med säkra byggprojekt har vi nu skrivit en avsiktsförklaring med Håll nollan, en samverkansorganisation för noll olyckor i byggbranschen.

Projekt i strategisk partnering till ByggDialog

Nyheter   •   Mar 14, 2018 07:05 CET

ByggDialog har fått tilldelningsbeslut för ett projekt i strategisk samverkan som upphandlas av Årjängs kommun.

ByggDialog tar hem Värmlandsprojekt

Nyheter   •   Mar 01, 2018 09:30 CET

ByggDialog har fått tilldelningsbeslut för ett nytt projekt med Sunne Bostads AB. Projektet omfattar om- och tillbyggnad av Allégårdens servicehem, varav nybyggnad om ca 3700 m2 BTA. Optioner på ytterligare två projekt i Sunne kommun.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadskoordinator
  • Kommunikation, marknadsföring, press, media, webb
  • junplioka.jlrutinewfrvygikua@bxtygrfgdcsiasrlolwg.noseqv
  • 010-4598854

Om ByggDialog AB

ByggDialog - Sveriges ledande partneringentreprenör

ByggDialog är ett byggföretag specialiserade på partnering i byggprojekt. Vi är verksamma på den svenska marknaden, med kontor i Stockholm, Göteborg och Örebro. Vårt huvudkontor ligger i Karlstad. Som Sveriges ledande partneringentreprenör utvecklar och bygger vi främst framtidens skolor, sjukhus och industrier, men även andra offentliga byggnader och lokaler för handel.

Vi arbetar enbart med partnering* som arbetssätt, en samverkansform som främjar delaktighet, flexibilitet och kreativitet i byggprocesser. Vi tror att det är framtidens sätt att jobba.

Vi brinner för att leverera mervärde och kostnadseffektiva lösningar för kunder och brukare. Därför har vi utvecklat flexibla system och arbetssätt som utmanar den traditionella byggbranschen. Med kompetenta och engagerade medarbetare leder och organiserar vi hela bygg- och partneringprocessen redan i tidigt skede, för att sedan ta totalentreprenörsansvaret för projektering och genomförande.

*Partnering innebär att byggherre, brukare, entreprenörer och leverantörer samverkar i en helt integrerad organisation från början till slut där allas kompetens tas tillvara. I partneringprocessen har därför alla aktörer full insyn i alla delar i projektet.

Adress

  • ByggDialog AB
  • Herrgårdsgatan 6
  • 652 24 Karlstad
  • Sweden