Skip to main content

Bostadsrätter och hyresrätter

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2017 10:44 CEST

Förhållandet mellan bostadsrätter och hyresrätter

Det finns nästan 26 000 bostadsrättsföreningar i Sverige idag, som innehar drygt 992 000 lägenheter. Hyresrätt är fortfarande den vanligaste upplåtelseformen med ca 1 430 00 lägenheter, även om det skiljer sig mellan kommunerna i landet. Det är 30 kommuner som har fler bostadsrätter än hyresrätter och hälften av dem ligger i Stockholms län. 

Om man tittar på planerat byggande av bostäder och upplåtelseform, i den mån man vet om den redan nu, så ser de ut som att det planeras fler hyresrätter än bostadsrätter. SABO planerar under 2018 att påbörja byggande av ca 30 000 lägenheter. Totalt sett planeras ca 130 000 lägenheter att påbörjas under 2018, men många av dem kommer att läggas på is. 

ROT-marknaden

Vad gäller planerade ROT projekt för SABO företagen så ser vi under 2018 att det planeras 385st projekt till en total kostnad av 8,8 miljarder, totalt omfattas drygt 12 000 lägenheter. Det är högst troligt att dessa siffror kommer att stiga då det är svårare att få reda på planerade ROT projekt än planerad nyproduktion i tidigt skede. Under 2017 ser det ut som att SABO påbörjar renovering av ca 20 000 lägenheter.

När det gäller ROT-marknaden inom bostadsrättsföreningar så gör Byggfakta varje år en omfattande undersökning av planerat underhåll och investeringar inom landets alla bostadsrättsföreningar. Det som toppar inom underhållsplaner är måleriarbeten, fasadarbeten, fönsterrenoveringar, balkongrenoveringar och relining. Toppar inom planerade investeringar är laddstolpar, utomhusbelysning, fiberinstallation, passagesystem och dörrar.

Tämligen många planerar även att se över lån och olika slags avtal. Drygt 60% av landets alla bostadsrättsföreningar finns inom Stockholm, Västra Götaland och Skåne, därav faller det naturligt att de flesta underhållsarbeten och investeringar kommer att ske inom de områdena.

Byggfakta

  • Vi vet var när och hur det ska byggas
  • Vi vet vilka som är inkopplade i respektive byggprojekt
  • Vi vet när anbuden ska vara inlämnade och vem som sköter upphandlingarna
  • Vi vet vilka material och produkter som ska köpas in

Vi hjälper er att:

  • Hitta nya projekt, jobb och kunder
  • Sälja mer produkter
  • Marknadsföra er i rätt tid till rätt person
  • Ta fram bra beslutsunderlag

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.