Skip to main content

Byggfakta Fastighetsbarometern

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 15:58 CEST

Byggfakta har genomfört Fastighetsbarometern, Sveriges största marknadsundersökning av privata fastighetsägare, undersökningen genomförs för att kontrollera investeringsbehov och underhållsplaner på marknaden.

Frågor om lönsamhet

51% av de tillfrågade uppger att lönsamheten är bra, 44% uppger att den är OK och endast 5% uppger dålig lönsamhet. När vi frågar hur dem tror att lönsamheten kommer vara om 12 månader säger 33% att den kommer vara bättre och 63% säger att den kommer vara oförändrad.

Frågor om investeringar

28% säger att man kommer att investera mer än tidigare i befintliga fastigheter inom 12 månader och 51% säger att man kommer göra lika som tidigare år. När det gäller hur mycket pengar man kommer att lägga i befintliga fastigheter inom 12 månader så säger 33% att man kommer lägga mer än en miljon. Totalt sett handlar det om många hundratals miljoner.

Frågor om köp och avyttringar

När vi frågar om köp av nya fastigheter eller avyttringar så säger 38% att de kommer att köpa nya fastigheter medan 19% säger att de kommer att avyttra fastigheter. 

Detaljrikedom

Undersökningen går också in i detalj på vilka inköp eller åtgärder som planeras. T.ex. många svar kring yttre åtgärder som fönster, fasader, yttertak men även inre åtgärder som kök, badrum, ventilation, el, stambyten m.m. 

Ladda ner en pdf med diagram här

Byggfakta

  • Vi vet var när och hur det ska byggas
  • Vi vet vilka som är inkopplade i respektive byggprojekt
  • Vi vet när anbuden ska vara inlämnade och vem som sköter upphandlingarna
  • Vi vet vilka material och produkter som ska köpas in

Vi hjälper er att:

  • Hitta nya projekt, jobb och kunder
  • Sälja mer produkter
  • Marknadsföra er i rätt tid till rätt person
  • Ta fram bra beslutsunderlag

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.