Skip to main content

Första bilderna på Forsåker publicerade

Nyhet   •   Mar 26, 2015 11:10 CET

Planerna för att etablera den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal fortsätter i oförminskad takt. I samband med samrådsmöte och presenterad strukturplan har också de första bilderna publicerats. Bilderna avslöjar att Mölndalsån har en central roll i gestaltningen och att både bostäder och arbetsplatser får mycket nära till allmänna kommunikationer och Götalandsbanan.

– Vi är inne i en mycket spännande fas av projektet och där den första stora utmaningen har varit att etablera själva platsvarumärket Forsåker. Det arbetet underlättas ytterligare av att vi nu kan visa hur visionerna för den nya stadsdelen ser ut på bild, kommenterar Anders Ohlsson, VD för Mölndala Fastighets AB.

Forsåker är ett av de större byggprojekten i Västsverige de närmaste tio åren med uppskattningsvis 3 000 nya lägenheter. Men minsta lika viktigt är att Forsåker kan erbjuda ett attraktivt läge även för kommersiella fastigheter och kontor.

– Vi kommer att skapa utrymme för tusentalet nya arbetsplatser och alla företag som funderar på nyetableringar inom de närmaste åren bör kontakta oss. Inte minst för att Forsåker får ett närmast unikt läge när det gäller närheten till allmänna kommunikationer via Mölndalsbro och att ingen trängselskatt tas ut. Vi planerar även för att den framtida Götalandsbanan kommer att ha en station här, säger Anders Ohlsson.

De nya bilderna och skisserna är framtagna av Nyréns arkitektkontor. Arkitektbyrån fick uppgiften att utveckla strukturplanen för Forsåker och har stor erfarenhet av att omvandla tidigare industrimiljöer till funktionella och moderna stadsdelar.

Bildtext:

Forsetorget är arbetsnamnet på den plats som är starkast präglad av industrihistorien och kan bli en given mötesplats för kulturella och kommersiella verksamheter.