Starkt första kvartal för byggmaterialhandeln

Pressmeddelande -

Starkt första kvartal för byggmaterialhandeln

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 6,2 procent under första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Att påsken under förra året inföll i mars och under 2019 i april bidrog positivt till utfallet. Västra Sverige var den region som växte starkast under perioden. De fem produktkategorier som bidrog mest till utvecklingen under det första kvartalet var ”Skivmaterial”, ”Tryckimpregnerat virke”, ”Trävaror”, ”Hållfasthetssorterat virke” samt ”Armering, stål och metallvaror”. Dessa fem produktkategorier står får knappt en tredjedel av branschens omsättning men stod för hälften av tillväxten under det första kvartalet.

- Byggmaterialhandlarna har hållit ett högt tempo under årets första kvartal vilket är glädjande. Framför ligger nu några av byggmaterialhandelns viktigaste månader sett till försäljning och med dessa får vi en ordentlig temperaturmätning på branschen säger Monica Björk, vd på branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Att påsken flyttat från första till andra kvartalet från förra året är en bidragande förklaring till det starka utfallet. Under påsken pausas en del byggprojekt då snickare är lediga, vilket dämpar byggmaterialhandeln.

Samtidigt kan påsken också ha en positiv effekt på en del varukategorier i branschen. En sen påsk med lediga konsumenter och fint väder gör att försäljningen av trädgårdsvaror och utemöbler drar igång på allvar, avslutar Monica.

Tabell. Produktkategorier efter störst bidrag till branschens tillväxt, Q1 2019, löpande priser

Produktkategori
1. Skivmaterial
2. Tryckimpregnerat virke
3. Trävaror
4. Hållfasthetssorterat virke
5. Armering, stål och metallvaror


Sedan årsskiftet erbjuds branschens parter för första gången möjligheten att prenumerera på ett unikt beslutsunderlag om byggmaterialhandelns utveckling. Den nya prenumerationstjänsten innefattar exklusiv information om hur branschen utvecklas sett till riket, regioner och produktgrupper. Produktgruppsstatistiken baseras på branschens detaljerade varugruppsindelning BK04.

Information om den nya prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se

För ytterligare kommentarer kontakta:

Monica Björk, VD Byggmaterialhandlarna
Telefon: 08-762 76 57
E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

För statistikfrågor kontakta:

Josef Gäreskog, analytiker HUI Research
Telefon: 070-260 80 81
E-post: josef.gareskog@hui.se


Nästa publiceringstillfälle: Försäljningsuppgifter avseende andra kvartalet 2019 beräknas bli publicerade den 23 juli.

Fakta om Byggmaterialindex: HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 46 miljarder kronor årligen (inklusive moms). 

Ämnen

Taggar


Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 600 företag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle. Vår vision är att byggmaterialhandeln ska vara en attraktiv, hållbar, digital och lönsam bransch.

Presskontakt

Monica Björk

Monica Björk

Presskontakt vd 0703048421

Relaterade nyheter