Skip to main content

Pressmeddelanden

Svensk byggmaterialhandel omsätter 90 miljarder

Svensk byggmaterialhandel omsätter 90 miljarder

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2019 08:00 CET

Byggmaterialhandeln omsätter omkring 90 miljarder kronor och sysselsätter cirka 21 000 personer, visar färsk branschstatistik. Branschen går bra och gör totalt sett ett resultat på 5,4 % 2018. Runt om i landet finns cirka 1 700 butiker.

Så tar byggmaterialhandeln ett hållbarhetskliv

Så tar byggmaterialhandeln ett hållbarhetskliv

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2019 07:00 CET

Byggmaterialhandlarna har tagit fram ett Position Paper för hållbarhetsfrågor. Att se till att produkter främjar en giftfri miljö och att logistik och transporter är så klimatsmarta som möjligt är två sätt för branschen att minska sitt klimatavtryck.

Fortsatt tillväxt i Byggmaterialhandeln under tredje kvartalet

Fortsatt tillväxt i Byggmaterialhandeln under tredje kvartalet

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2019 08:00 CEST

​Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 2 procent under det tredje kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Det innebär att tillväxten varit genomgående positiv under årets tre första kvartal. Totalt landade den ackumulerade tillväxten på 3,8 procent för årets första nio månader.

ByggMaterial – Byggmaterialhandelns nya tidning

ByggMaterial – Byggmaterialhandelns nya tidning

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2019 13:00 CEST

Branschorganisationen Byggmaterialhandlarna har startat den egna tidningen ByggMaterial. Första numret kommer ut till medlemmar och bransch idag den 26 september. Tidningen distribueras både tryckt (4 ggr/år) och i digital form och kan läsas på www.tidningenbyggmaterial.se

Tillväxt under andra kvartalet 2019 för byggmaterialhandeln

Tillväxt under andra kvartalet 2019 för byggmaterialhandeln

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2019 08:00 CEST

Byggmaterialindex från Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen växte med 2,8 procent under det andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Samtliga regioner i Sverige förutom en uppvisade tillväxt under perioden. Den produktgrupp som växte starkast, och bidrog mest till utvecklingen var ”Skivmaterial”. Under första halvåret uppgick Byggmaterialhandelns tillväxt till 4,2 procent.

Starkt första kvartal för byggmaterialhandeln

Starkt första kvartal för byggmaterialhandeln

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2019 07:59 CEST

Byggmaterialindex från Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen ökade med 6,2 procent under första kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018. Västra Sverige var den region som växte starkast. De fem produktkategorier som bidrog mest till utvecklingen var ”Skivmaterial”, ”Tryckimpregnerat virke”, ”Trävaror”, ”Hållfasthetssorterat virke” samt ”Armering, stål och metallvaror”.

Byggmaterialhandlarna och HUI Research lanserar ny statistik för byggmaterialhandeln

Byggmaterialhandlarna och HUI Research lanserar ny statistik för byggmaterialhandeln

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2019 07:59 CET

Under en lång tid har Byggmaterialhandlarna i samarbete med HUI Research producerat branschstatistik gällande byggmaterialhandelns utveckling. Nu påbörjas nästa steg för att utveckla och fördjupa statistiken i syfte att förbättra analysen av branschen. Den nya statistiken finns tillgänglig genom en prenumerationstjänst. Mer information finns på www.byggmaterialindex.se.

Tillväxt i byggmaterialhandeln under 2018

Tillväxt i byggmaterialhandeln under 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2019 07:59 CET

​Byggmaterialindex (tidigare Bygg- och järnindex) från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen minskade med 2,6 procent under december 2018 jämfört med december 2017. För helåret 2018 ökade byggmaterialhandeln med 2,8 procent. Tillväxten i byggmaterialhandeln har sedan toppnoteringen 2015 mattats av något men branschen växer fortsatt starkare än handeln i övrigt.

Byggmaterialhandeln – tre av fyra medarbetare  är nöjda

Byggmaterialhandeln – tre av fyra medarbetare är nöjda

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 09:01 CET

En undersökning visar att tre av fyra medarbetare inom byggmaterialhandeln känner sig nöjda med sin arbetssituation. Området med störst förbättringspotential är utveckling och karriär. Behovet av utvecklingsmöjligheter och chans till att växa i företaget är som störst för personer mellan 20–35 år.