Skip to main content

Byggmaterialindustrierna fokuserar på energi och miljö. - Väljer Fredrik Winberg från Cementa till ny ordförande.

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:32 CEST

På Byggmaterialindustriernas stämma i veckan då en ny styrelse valdes beslutades om en ny mer fokuserad inriktning på verksamheten de närmaste två åren med energi, miljö och att stimulera ökat byggande i fokus. Till ny ordförande valdes Fredrik Winberg, Cementa.

-Vi kommer de närmsta två åren att fokusera på stimulanser till ökat byggande, energieffektivisering och miljöfrågor. Tillsammans med andra branschaktörer vill vi få till stånd ytterligare stimulanser av byggandet, till exempel genom någon form av stöd för att renovera miljonprogramsområdena. Det säger Fredrik Winberg, VD Cementa, och ny ordförande i Byggmaterialindustrierna.

-På energiområdet kommer vi i första hand verka för att energikraven blir tydligare vid ombyggnad av fastigheter och att kraven på att energiprestanda ska tillämpas vid all offentlig upphandling ska bli tydliga, fortsätter Fredrik Winberg.

-På miljöområdet arbetar vi vidare med att verka för tydliga och enhetliga regler vid miljöbedömningar av byggvaror.

Inför 2009 har Byggmaterialindustrierna stöpts om till en branschförening för organisationer på byggmaterialområdet och ett antal direktanslutna medlemsföretag. Föreningen har knappt 300 medlemsföretag.

Byggmaterialindustrierna i Sverige består av 3 300 företag som tillsammans omsätter över 143 miljarder kronor årligen.

För ytterligare frågor kontakta Monica Björk Ausin, kanslichef, tel 08-783 84 21, alternativt Fredrik Winberg, tel 08-625 68 04.

Byggmaterialindustrierna, Storgatan 19, Box 5501, 114 85 Stockholm, telefon 08-783 84 21. info@byggmaterialindustrierna.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.