Skip to main content

Byggmaterialindustriernas förslag till ökad energieffektivisering

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 15:10 CET

 

Byggmaterialindustrierna har till Energimyndigheten lämnat förslag till tänkbara styrmedel för att öka energieffektivisering inom boende och servicesektor. Det handlar om hur Sverige kan uppfylla kraven i EUs energieffektiviseringsdirektiv, artikel 7. I vår skrivelse pekar vi ut besparingspotential och lämpliga styrmedel på ett antal områden som berör nybyggnation och effektivisering av det befintliga byggnadsbeståndet.

Våra förslag omfattar allmän revidering av Boverkets Byggregler (BBR) avseende kravnivåer för nya byggnader, upprättande av program för frivillig anpassning till nära-noll-energi-normer samt riktade åtgärder för att öka energieffektiviseringen i befintliga småhus, flerfamiljshus, lokaler samt åtgärder till följd av rekommendationer i energideklarationer. Läs vårt brev (pdf).

I det underlag som Energimyndigheten i sin tur  har lämnat till Näringsdepartementet har man tagit intryck av våra förslag. Läs deras rapport (pdf)


Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag. Vi har 1 000 medlemsföretag som tillsammans omsätter mer än 130 miljarder kronor varje år. Vi är en viktig aktör som tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer utgör samhällsbyggnadssektorn. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy