Skip to main content

eBVD - en enad byggbransch stärker digital produkt- och miljöinformation

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2018 09:00 CEST

Vad bygger vi in i våra hus? Illustrerat av hus i Västra hamnen foto: A Kouthoofd

Ett system för eBVD och två vägar för faktainsaml­ing

- Våra företag kan fortsatt använda våra branschdatabaser som källa för produktinformation samtidigt som vi enas om ett gemensamt utdataformat där den som efterfrågar också kan hämta sin unika eBVD-deklaration ur eBVD-systemet,berättar Hans Karlsson, VD VVS Information Data som förvaltar RSK-databasen.

- E-nummerbanken är etablerad i elbranschen och det är bra att kunna använda den som inmatningssystem och koppla ihop den med miljöformatet i eBVD-systemet, tillägger Sverker Skoglund från Sveriges Elgrossister.

- Vi är mycket nöjda med att branschen får ett och samma system att utveckla miljöinformationen i för framtiden, säger Hans Söderström från Installatörsföretagen, vilket Anneli Kouthoofd, vd på Byggmaterialindustrierna och ägare tillsammans med IVL av eBVD-systemet, intygar.

eBVD gynnar spårbarhet, säkerhet och effektiv hantering

- Informationen från eBVD utgör grunden för spårbarhet och nu kan vi tillsammans förvalta och utveckla systemet så att det gynnar en effektiv och säker dataöverföring. Vi ska i svensk byggsektor fortsätta ligga i framkant i Europa när det gäller miljöinformation och utforma eBVD 1.0 - formatet för det, säger Anneli som på senare tid blivit återkommande ombedd att berätta om Sveriges arbete för andra europeiska materialorganisationer.

En mycket viktig aspekt för framtida digital utveckling är att företagen ska kunna lämna sin information på ett ställe och beställare hämta ur densamma så att det inte blir dubbel-trippel-jobb som nu. De tillverkande företagen ska ägna sina resurser åt produktutveckling för en hållbar samhällsbyggnad.

Det poängterar alla fyra företrädare för branschorganisationerna som introducerar sin samverkan nu vid Nordbygg2018 med digital spegling och den framtida utvecklingen av eBVD. För mer information kontakta gärna företrädarna!

Anders Mårtensson, VVS-Fabrikanternas Råd, 076-118 66 20anders@vvsfabrikanterna.se

Sverker Skoglund, Sveriges Elgrossister, 070–2865415, sverker.skoglund@seg.se

Mats Rosman, Svenska Rörgrossistföreningen VVS 070 – 8189980, mats.rosman@rgf.se

Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna 070 – 379 84 22, anneli@byggmaterialindustrierna.se

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag. Vi organiserar tillverkande företag och organisationer som arbetar med byggmaterial. Tillsammans har vi över 850 medlemsföretag som och branschen omsätter mer än 170 miljarder kronor och sysselsätter cirka 55 000 personer. Vi, tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer, utgör samhällsbyggnadssektorn. Byggmaterialindustrierna är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy