Vinnarna av Årets byggnadsvårdare 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2018 11:20 CEST

Vinnarna av priset Årets Byggnadsvårdare 2018 år tillkännagivna. Under Byggnadsvårdens branschmingel i Sundsvall prisades tre vinnare. Kerstin Johansson i kategorin Försvara, Bygdegårdsföreningen Årås kvarn i kategorin Vårda och Gunnar Almevik i kategorin Utveckla.

Politiker från alla partier i stadsbyggnadsnämnden vill undvika en Apple-butik i Kungsträdgården

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 07:30 CEST

Stadsbyggnadsnämnden har mött oväntat stark kritik mot förslaget att bygga en Apple-butik i Kungsträdgården. Nu vill de diskutera möjliga vägar att hitta en annan lokalisering i centrala Stockholm för den planerade Apple-butiken. Detta framkom under en valdebatt som ägde rum i Kungsträdgården i den 4 september där företrädare för alla partier i stadsbyggnadsnämnden medverkade.

Fönsterrenoveringens dag den 30 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 12:12 CEST

I morgon den 30 maj är det Fönsterrenoveringens dag! Syftet med dagen är att rädda ett kulturarv som håller på att försvinna och hjälpa alla husägare med praktisk kunskap och kunskap om resurshushållning för ett mer hållbart samhälle. För husen, ekonomin och miljön står Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet bakom initiativet till Fönsterrenoveringens dag.

’Grävskopan’ dammas av och delas ut till Kungälvs kommun och Ernst Rosén AB

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 06:17 CEST

Efter sexton år dammar nu Svenska byggnadsvårdsföreningen av ’Grävskopan’. Den negativa utmärkelsen återinförs för att markera det mångåriga förfall av Marstrands Turisthotell som lett till att anläggningen idag är bortom räddning.

Replik: ​Nobelhuset AB agerar okunnigt och olämpligt mitt under pågående rättsprocess

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 06:41 CEST

Med mindre än två veckor till aviserat datum för dom i Nobel Centerärendet i mark- och miljödomstolen presenterar Nobelhuset AB, i en intervju publicerad i DN Stockholm 2018-05-09, ”de första skisserna på husets innandöme”, en interiörbild av det planerade auditoriet. VD Ylva Lageson försöker att reducera den kraftiga kritiken mot Nobel Center till att ”det handlar om nyanser” och tycks mena att det bara är en tidsfråga innan projektet kan genomföras.

De överklagande beskrivs som privatpersoner och föreningar ”som inte vill ha huset på Blasieholmen”. Dessa privatpersoner och föreningar representerar i själva verket en samstämd expertis - allt från Sveriges högsta myndighet för kulturarvsfrågor Riksantikvarieämbetet, experter på regionala och lokala förvaltningar och erfaren expertis i de stora föreningar som bevakar natur- och kulturmiljöfrågor till en sällan skådad folklig opinion mot placeringen av Nobel Center på Blasieholmen. Lagesons påstående kan inte beskrivas som annat än tondövt.

Lageson säger vidare att hon ”hoppas att kritikerna ska förstå att Nobel Center inte vill förstöra en plats som har höga kulturhistoriska värden”. Uttalandet visar stor brist på kunskap i kulturmiljöfrågor. Hur skulle en storskalig lådliknande byggnad mitt i riksintresset, och som utraderar en unik och välbevarad hamnmiljö från 1800-talet, kunna undvika att förstöra platsens kulturhistoriska värden? Hur kan denna arkitektoniskt avvikande volym som skymmer stenstaden, bryter sönder vattenfronten, försvagar Nationalmuseums roll som solitär i stadsbilden och skymmer viktiga vyer i det stockholmska ölandskapet anses bli ett positivt tillskott i Stockholms bebyggelsemiljö?

Nobelhuset AB hedrar inte Nobels minne genom att agera på detta sätt mitt under pågående rättsprocess.


Svenska byggnadsvårdsföreningen är en av de föreningar som överklagar Stadens beslut att anta förslaget till detaljplan för Nobel Center. Föreningen verkar för att värna bebyggelsearvet och motverka hoten mot kulturmiljön, bland annat genom att bevaka riksintresset för Stockholms innerstad i den pågående domstolsprövningen.

Kristina Berglund
Vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Med mindre än två veckor till aviserat datum för dom i Nobel Centerärendet i mark- och miljödomstolen presenterar Nobelhuset AB i en intervju publicerad i DN Stockholm de första skisserna på husets innandöme. VD Ylva Lageson försöker att reducera den kraftiga kritiken mot Nobel Center till att ”det handlar om nyanser” och tycks mena att det bara är en tidsfråga innan projektet kan genomföras.

Läs vidare »

​Öppet brev: Rädda Måleriyrkets museum!

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 07:31 CEST

Under den årliga konferensen Färgforum, som i år samlade knappt 100 experter inom traditionellt måleri, författades och undertecknades ett öppet brev till Svenska Måleriförbundet och Måleriföretagen i Sverige. I brevet uppmanas organisationernas respektive ordföranden att inte dra tillbaka sina anslag till Måleriyrkets museum, vars unika samlingar utan dem riskerar att skingras och raseras.

Fönsterrenoveringens dag: en dag för hela Sverige den 30 maj

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 07:28 CET

​Varje dag ersätts vackra gamla fönster av högsta kvalitet helt i onödan. Som ett hållbart alternativ till fönsterbyten introducerar nu Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet Fönsterrenoveringens dag.

Debatt: Hus utan avslutning

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 15:03 CET

​Vi måste prata om taken. Eller rättare sagt frånvaron av tak. I århundraden har taken varit en viktig del av våra byggnaders identitet och uttryck. Pricken över i, grädden på moset och allt det där. Formen, sadeltak, mansardtak, valmat tak, i samspel med beläggningen, välarbetade stråtak, klassikt lertegel, plåttak med koppar eller zink är inte bara av kulturhistoriskt värde utan även estetiskt..

Kungälvs kommun JO-anmäls av Byggnadsvårdsföreningen

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 06:30 CET

I över tio år har Kungälvs kommun tittat på, medan turisthotellet i Marstrand vanskötts av sina fastighetsägare. Trots att utomstående ihärdigt uppvaktat kommunen i frågan har den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden tillåtits förfalla och är nu i ett skick bortom räddning.

DEBATT: Stoppa rivningarna som skadar stadens själ

Nyheter   •   Jan 11, 2018 09:46 CET

När man river det historiska byggda kulturarvet med kortsiktiga argument som stöd river man också sår i stadens själ. Rivningsvågen i Stockholms innerstad måste få ett slut. Det skriver Svenska byggnadsvårdsföreningen i SvD Kultur den 10 januari 2018.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Verksamhetsledare
  • stldepbkhaxpn.rtfizyckuvlewxr@qnbyioggaenawwdscgvawbrdjw.somedc
  • 08-30 00 85
  • 0708-232343

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen

Sveriges nätverk för byggnadsvård

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Adress

  • Svenska byggnadsvårdsföreningen
  • Eastmansvägen 35
  • 113 82 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar