Skip to main content

Svenska byggnadsvårdsföreningen i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2019 08:26 CEST

Städerna har under senare år vuxit i rekordfart. Inte sedan 1960-talets miljonprogram har lika många nya bostäder kommit till. Men byggandet har också inneburit ett ökat tryck på kulturmiljön i våra städer. De snabbt stigande markvärdena och fastighetspriserna har på många platser lett till spontana omvandlingar från villaområden till flerbostadsområden. Omvandlingarna har skett utan planering och ofta i marginalen av det som gällande planer tillåter.

Protester mot enskilda rivnings- och nybyggnadsprojekt har förstås hörts. Men även lokala organiseringar: flera nya mindre partier med huvudsyfte att skydda olika lokala miljöer har gjort entré på den politiska arenan. Ett exempel är Waxholmspartiet som 2018 fick 24,9% av rösterna i kommunvalet. En ny mobilisering verkar ske till försvar för den nära bostadsmiljön och kulturarvet.

Annan situation på landsbygden 
I mindre samhällen och städer är trycket på nya bostäder istället väldigt lågt. Men problematiken densamma. Fullt funktionella och kulturhistoriskt viktiga miljöer lämnas åt sitt öde, eller rivs, eftersom kommunerna inte verkar veta hur man ska handskas med dem. Vad kan vi göra för att stoppa de onödiga och resursslösande rivningarna? Svenska byggnadsvårdsföreningen uppmärksammar frågan under två seminarium i Almedalen.


ALMEDALSSEMINARIUM 1 JULI 10:15 - 12:00

”Kulturmiljö och byggnadsvård – stadsplaneringens blinda fläck?”

Måndag 1 juli 2019, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Plats: "E 35"

  • Villaomvandling som hotar Trädgårdsstäderna

Vi uppmärksammar några av de mest spektakulära rivnings- och ombildningsprojekten under senare år. Vad kan egentligen göras för att ändra inställningen till bevarandefrågorna?

Moderator: Björn Hasselgren
Lars Anders Johansson, kulturdebattör
Stefan Johansson, Villaägarnas riksförbund
Katarina Luhr, miljöborgarråd Stockholm (MP)
Gustaf Leijonhufvud, forskare, Uppsala universitet

  • Lokalt engagemang för hotad kulturmiljö

De senaste årens lokala engagemang och organisering för kulturmiljöns skydd har varit effektiva. Vilka former har fungerat bäst och hur kan arbetet drivas vidare? Vilken roll kan Gula Listan ha för att samla och stärka arbetet?

Moderator: Malin Lernfelt
Kristina Berglund, Svenska byggnadsvårdsföreningen
Olle Wästberg, utredare demokratifrågor
Lars Zackrisson, Waxholmspartiet
David Josefsson, riksdagsledamot (M)

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med över 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men också att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. 

Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplatsInstagram och Facebook. Dessutom har vi mer än 60 länsombud som regelbundet anordnar programaktiviteter landet runt. 

Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. 

Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.