Skip to main content

Personal med kunskap om miljöbyggnad

Nyhet   •   Nov 16, 2016 14:05 CET

Till vänster Bygmas Daniel Björkén, tillsammans med platschef Jan Elfström vid ett Miljöbyggnadsprojekt i Haninge. Ett projekt där Bygma kunde bistå med material och dokumentation tack vare certifieringen i just Miljöbyggnad.

Som ett led i Bygmas hållbarhetssatsning utbildar vi ännu fler medarbetare i Miljöbyggnad.

Allt fler byggnader i Sverige miljömärks. Sweden Green Building Council (SGBC) är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande och driver den utvecklingen. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande. Målet är att utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar, ett mål som även är Bygmas. Det är anledningen till att Bygma är medlem av SGBC och flera av våra medarbetare är certifierade miljöbyggsamordnare.

SGBC är ansvariga för certifieringssystemet Miljöbyggnad, som är det mest spridda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Systemet kan användas för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. Både hyresgäster och byggare kan använda certifieringen som verktyg för att kontrollera miljöarbetet och hjälpa till att formulera krav på uppförandet av nya byggnader.

Våra certifierade miljöbyggsamordnare har kunskap att hjälpa dig med vad som krävs av en Miljöbyggnad vid nyproduktion, ombyggnad eller i befintligt bestånd. Så kom in till oss och få hjälp med ditt hållbara byggande.