Skip to main content

Bygmabarometern 2013: Bara var tionde nöjd med bygghandlarnas information om ursprung

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 15:45 CET

En ny undersökning visar att endast 11 procent av bygghandlarnas kunder, som nyligen besökt en anläggning, är nöjda med den information de får när det gäller byggmaterials ursprung. Nära hälften, 45 procent, är missnöjda med informationen, och män är mer missnöjda än kvinnor. Det är analysinstitutet YouGov som, på uppdrag av Bygma, under hösten har genomfört undersökningen.

Värt att notera är att boende i övriga Sverige, 13 procent, är mer nöjda med informationenom byggmaterials ursprung än boende i storstadsområdena, 8 procent.

-­‐Att man är mer nöjd ute i landet kan möjligtvis bero på att man där får en annan kontakt med personalen i bygghandeln. Jag inbillar mig att det är lättare att komma igång med den typen av samtal när man har en mer personlig relation, säger Urban Johansson, vd för Bygma.

Undersökningen ställde även frågor kring hur det ser ut med betalningsviljan när man väger in miljöaspekter som närproduktion och ursprungsmärkning: Hälften av svenskarna, 51 pro-­‐ cent, säger sig vara beredda att betala mer för närproducerat byggmaterial och ytterligare något fler, 59 procent, säger sig vara villiga att betala mer för byggmaterial som är framställt med mindre miljöpåverkan jämfört med billigare alternativ.

-­‐ Det här är naturligtvis information som vi tar till oss och ett viktigt spår att jobba vidare med, säger Urban Johansson.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen har genomförts av analysinstitutet YouGov. Under perioden 25-­‐29 september 2013 har sammanlagt 1 012 CAWI-­‐intervjuer genomförts med män och kvinnor, 25-­‐74 år, som äger sin bostad och/eller äger ett fritidshus. Denna grupp utgörs av 69 procent av Sveriges befolkning.

Bygmas anläggningar finns idag på 17 orter i Mälardalen, Stockholm, Dalarna och Norrland. Gemensamt för alla våra anläggningar är att vi endast säljer byggvaror och verktyg från beprövade kvalitetsmärken.

Bygma-koncernen sätter en ära i att tillgodose högt ställda krav och individuella önskemål från kunden. Detta sker dock aldrig på bekostnad av miljö eller säkerheten. Bygma ställer därför stora krav på sina leverantörer, inte bara i fråga om kvalitet, utan också när det gäller godkänd miljöklassning.