Skip to main content

Majoriteten påverkas inte av förändrat ROT-avdrag

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 09:00 CET

Majoriteten av fastighetsägarna upplever inte att benägenheten att påbörja bygg- eller renoveringsprojekt har påverkats avsevärt sedan förändringen med ROT-avdraget infördes. Och samma målgrupp väljer kvalitet före pris.

Resultaten av årets Bygmabarometer som undersökningsföretaget YouGov genomför årligen där Sveriges fastighetsägare har intervjuats, visar att en majoritet, sex av tio, inte upplever att deras benägenhet att påbörja bygg- eller renoveringsprojekt varken har påverkats positivt eller negativt av förändringen med ROT-avdraget.

Bygmabarometern ger betydelsefull information för alla som är verksamma inom byggbranschen och publiceras varje höst sedan fyra år tillbaka. Förutom återkommande frågeställningar uppmärksammas även frågor inom speciellt aktuella områden. En av årets frågor har tagit upp det förändrade ROT-avdraget som infördes vid årsskiftet. Förändringen innebär att ROT-avdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden mot tidigare 50 procent.

– Det är en positiv överraskning att försäljningen faktiskt fortsätter att öka inom branschen, trots förändringen med ROT. Tiden får utvisa om detta håller i sig på längre sikt, säger Ulf Gustavsson, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Bygmabarometern visar också att en ännu större majoritet, nio av tio personer som äger sin egen fastighet tycker att det är viktigt att de vid en renovering eller ett nybygge använder byggmaterial av god kvalitet. Det är även den dimension som är allra viktigast och den går före pris.

– Kvalitet kontra pris är en ständigt aktuell fråga i vår bransch. Och för oss på Bygma är kvalitet ett signum. Samtidigt går kvalitet hand i hand med hållbarhet och är viktigt för en positiv samhällsutveckling. Det känns bra att vi har en majoritet av landets fastighetsägare på vår sida här, säger Urban Johansson, vd Bygma Gruppen.

Fakta Bygmabarometern: Bygmabarometern, som i år publiceras för fjärde året, är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21-26 september 2016 har sammanlagt 1009 intervjuer genomförts via YouGov Sveriges internetpanel med kvinnor och män, 25-74 år som bor i egenägd bostad och/eller äger fritidshus. Urvalet är representativt för kön, ålder och region.

Bygmas anläggningar finns idag på 17 orter i Mälardalen, Stockholm, Dalarna och Norrland. Gemensamt för alla våra anläggningar är att vi endast säljer byggvaror och verktyg från beprövade kvalitetsmärken.

Bygma-koncernen sätter en ära i att tillgodose högt ställda krav och individuella önskemål från kunden. Detta sker dock aldrig på bekostnad av miljö eller säkerheten. Bygma ställer därför stora krav på sina leverantörer, inte bara i fråga om kvalitet, utan också när det gäller godkänd miljöklassning.

Bifogade filer

PDF-dokument