Skip to main content

Närproducerat byggmaterial prioriteras högre i norr

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 08:00 CET

Fastighetsägare i norra Sverige har en högre betalningsvilja för närproducerat byggmaterial i jämförelse med rikssnittet. Det visar årets Bygmabarometer som utförts av undersökningsföretaget YouGov.

Bygmabarometern, där Sveriges fastighetsägare intervjuas, genomförs årligen av undersökningsföretaget YouGov. Resultaten från årets Bygmabarometer visar att fastighetsägare i norra Sverige i högre utsträckning, jämfört med de i region Stockholm, planerar att genomföra en renovering/nybyggnation på egen hand under de kommande tre åren. Samtidigt har man 10 procent högre betalningsvilja för närproducerat byggmaterial i norra Sverige i jämförelse med rikssnittet.

– Bygma är sedan många år tillbaka väl förankrat i den norra regionen. Det känns positivt att få det bekräftat att vi i likhet med fastighetsägarna här anser att närproducerat byggmaterial är viktigt, säger Urban Johansson, vd Bygma Gruppen.

Bygmabarometern visar även att fastighetsägarna i norra Sverige i högre utsträckning har vidtagit åtgärden att tilläggsisolera golv, väggar eller fönster för en mer klimat- och miljövänlig bostad. Det är också en högre andel i norr som redan har (eller planerar) att vidta åtgärden att använda närproducerat byggmaterial.

Fakta Bygmabarometern: Bygmabarometern, som i år publiceras för fjärde året, är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21-26 september 2016 har sammanlagt 1009 intervjuer genomförts via YouGov Sveriges internetpanel med kvinnor och män, 25-74 år som bor i egenägd bostad och/eller äger fritidshus. Urvalet är representativt för kön, ålder och region.

Bygmas anläggningar finns idag på 17 orter i Mälardalen, Stockholm, Dalarna och Norrland. Gemensamt för alla våra anläggningar är att vi endast säljer byggvaror och verktyg från beprövade kvalitetsmärken.

Bygma-koncernen sätter en ära i att tillgodose högt ställda krav och individuella önskemål från kunden. Detta sker dock aldrig på bekostnad av miljö eller säkerheten. Bygma ställer därför stora krav på sina leverantörer, inte bara i fråga om kvalitet, utan också när det gäller godkänd miljöklassning.

Bifogade filer

PDF-dokument