Skip to main content

Två Eskilstunaelever prisades

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2018 10:00 CEST

Foto: Alice Öberg

Sistaårseleverna Stellan Eriksson och Alice Lindberg vid Bygg- och anläggningsprogrammet på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna överraskades på lördagen med beskedet att de vunnit Bygmastipendiet. Det skedde under skolans avslutningsceremoni. Förutom äran och en exklusiv verktygsväska full med verktyg, gick de båda studenterna hem 5 000 kronor rikare var.

Det var två mycket förvånade, men glada studenter som fick beskedet att de fått dela på Bygmastipendiet under lördagens avslutningsceremoni på Rekarnegymnasiet. Stipendiet, som är ett initiativ från byggvaruföretaget Bygma, syftar till att gynna återväxten inom byggbranschen genom att uppmuntra elever att välja byggbranschen och att bidra till att stärka branschens yrkesstolthet. Det ges till den eller de elever som antingen visat på goda studieresultat alternativt gjort en anmärkningsvärd uppryckning. Det är femte året stipendiet delas ut på ett drygt tiotal orter i Sverige.

Juryn, bestående av bland andra av rektor och lärare på skolan, motiverade sina val på följande sätt:

”Du har genomgående gjort goda insatser i dina studier, så väl inom de teoretiska ämnena som inom karaktärsämnena. Du har vid ett flertal tillfällen visat på stort ansvar då du hjälpt och stöttat dina klasskamrater med deras studier. På det viset har du varit ett föredöme för andra elever. Vi önskar dig nu lycka till på en lång och framgångsrik karriär inom byggbranschen. Grattis till det ena av två Bygmastipendier 2018, Stellan Eriksson!”

respektive

”Du har visat på vikten av att orka kämpa då allt inte går utan motstånd. Du har utvecklat dina förmågor inom såväl teoriämnen som karaktärsämnen och nått goda resultat i dina studier. Du har dessutom vid många tillfällen varit engagerad i din utbildning och visat dina kunskaper, ditt engagemang och intresse för den och på det viset varit både en god ambassadör för Bygg- & Anläggningsprogrammet på Rekarnegymnasiet och en inspiratör för blivande elever på utbildningen. Grattis till det ena av två Bygmastipendier 2018, Alice Lindberg!”

– Med stipendiet vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att satsa på en utbildning inom bygg. Det känns oerhört roligt att vi i år hittat två så värdiga stipendiater i Eskilstuna, kommenterar Urban Johansson, VD för Bygma i Sverige.

Bygmas anläggningar finns idag på 17 orter i Mälardalen, Stockholm, Dalarna och Norrland. Gemensamt för alla våra anläggningar är att vi endast säljer byggvaror och verktyg från beprövade kvalitetsmärken.

Bygma-koncernen sätter en ära i att tillgodose högt ställda krav och individuella önskemål från kunden. Detta sker dock aldrig på bekostnad av miljö eller säkerheten. Bygma ställer därför stora krav på sina leverantörer, inte bara i fråga om kvalitet, utan också när det gäller godkänd miljöklassning.

Bifogade filer

PDF-dokument