Skip to main content

Två Västerås-elever prisades

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2018 09:15 CEST

Foto: Linda Eliasson

Sistaårseleverna Filip Sandgren och Joakim Söderkvist vid Bygg- och anläggnings-programmet på Hahrska gymnasiet överraskades på torsdagen med beskedet att de vunnit Bygmastipendiet. Det skedde under skolans avslutningsceremoni. Förutom äran och en exklusiv verktygsväska full med verktyg, gick de båda studenterna hem 5 000 kronor rikare var.

Det var två mycket förvånade, men glada studenter som fick beskedet att de fått dela på Bygmastipendiet under torsdagens avslutningsseremoni på Hahrska gymnasiet. Stipendiet, som är ett initiativ från byggvaruföretaget Bygma, syftar till att gynna återväxten inom byggbranschen, genom att uppmuntra elever att välja byggbranschen och att bidra till att stärka branschens yrkesstolthet. Det ges till den eller de elever som antingen visat på goda studieresultat alternativt gjort en anmärkningsvärd uppryckning. Det är femte året stipendiet delas ut på ett drygt tiotal orter i Sverige.

Juryn, bestående av bland andra av rektor och lärare på skolan, motiverade sina val på följande sätt:

”Filip är en ödmjuk och stöttande person, som har visat att han både är motiverad och engagerad i sitt skolarbete. Han har alltid bra närvaro på lektionerna och det har också lett till att han har bra studieresultat i samtliga ämnen. Hans goda kunskaper i yrket visade sig då han nyligen vann SM i Plattsättning. Filip har också fått goda vitsord från sin praktikplats Aros golv. Förutom goda kunskaper i yrket har Filip också valt att utöka sina studier och läser därför till de kurser som behövs för att han ska få en högskoleförberedande examen.”

respektive

”Joakim är en ödmjuk och positiv person, som har visat att om man kämpar så kan man nå resultat. Joakim har vänt en nedåtgående spiral till något positivt och han kommer nu att gå ut gymnasiet med en examen. Joakim har varit initiativtagande för de andra i gruppen på APL-platsen i Frankrike. Han har också fått mycket goda vitsord från sin praktikplats här i Sverige, hos HMB.”

– Med stipendiet vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att satsa på en utbildning inom bygg. Det känns oerhört roligt att vi hittat två så värdiga stipendiater i Västerås, kommenterar Urban Johansson, VD för Bygma i Sverige.

Bygmas anläggningar finns idag på 17 orter i Mälardalen, Stockholm, Dalarna och Norrland. Gemensamt för alla våra anläggningar är att vi endast säljer byggvaror och verktyg från beprövade kvalitetsmärken.

Bygma-koncernen sätter en ära i att tillgodose högt ställda krav och individuella önskemål från kunden. Detta sker dock aldrig på bekostnad av miljö eller säkerheten. Bygma ställer därför stora krav på sina leverantörer, inte bara i fråga om kvalitet, utan också när det gäller godkänd miljöklassning.