Nyemissionen i C.A.G Group AB fulltecknad

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 14:07 CET

Nyemissionen i C.A.G Group AB fulltecknad. Den 12 november 2018 beslutade styrelsen i CAG Group AB (publ) med stöd av bemyndigande från extra bolagstämman den 25 oktober 2018, att genomföra en nyemission om högst 1 060 000 aktier (”Erbjudandet”) och ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. Första dag för handel är planerad till den 12 december 2018.

CAG Group AB (publ) offentliggör prospekt i samband med nyemission om cirka 70,0 MSEK inför notering på Nasdaq First North Premier

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 11:12 CET

Styrelsen i CAG Group AB (publ) (”C.A.G” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 1 060 000 aktier samt notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier med preliminärt första datum för handel den 12 december 2018. Styrelsen upprättat ett prospekt som den 12 november 2018 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget.

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 13:47 CET

Ett bra kvartal med ökat resultat

C.A.G avyttrar dotterbolaget C.A.G Mälardalen till Headlight Invest AB

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2018 10:09 CEST

Avyttringen följer C.A.Gs strategi med fokusering på IT-specialistkonsulting i storstadsregioner samt verksamheter med en tydlig kundsegmentsinriktning i de prioriterade kundsegmenten Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg och Försvar.

C.A.G tecknar ramavtal med Region Uppsala för konsulttjänster inom IT

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 13:00 CEST

Region Uppsalas verksamhet har stor spännvidd och behöver löpande tillgång till konsulttjänster av hög kvalitet inom IT. C.A.G har därför tecknat ramavtal med Region Uppsala avseende en mängd delområden. Avtalet löper på 3+1 år.

C.A.G startar nytt bolag inom digital verksamhetsutveckling: C.A.G MovU

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 10:57 CEST

Behovet av kontinuerlig digital verksamhetsutveckling blir allt större hos företag och organisationer. För att möta det behovet startar C.A.G ett nytt företag specialiserat på området. C.A.G MovU kommer hjälpa företag att digitalisera sina processer och se till att deras medarbetare är redo för, samt har tillgång till, bästa möjliga verktyg för att nå uppsatta mål.

C.A.G tilldelas ramavtal med IVO – Inspektionen för vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 09:57 CEST

C.A.G Mawell har tecknat ramavtal med Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ramavtalet avser verksamhetsstöd inom projektledning, krav och testledning. Avtalet är på 2+1+1 år.

C.A.G och Cybercom utvecklar ny teknisk plattform för Katalogtjänst HSA

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 13:28 CET

C.A.G med underleverantör och samarbetspartner Cybercom har tecknat avtal med Inera för att utveckla en ny teknisk plattform för Ineras befintliga Katalogtjänst HSA. Avtalet gäller tre leveransområden under tre år med option på ytterligare ett år.

Ny VD och koncernchef till C.A.G

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 13:58 CET

Den 19 mars tillträder Åsa Landén Ericsson som ny VD och koncernchef för den snabbt expanderande IT-koncernen C.A.G.

C.A.G inleder partnerskap med Apica Systems kring prestandatester

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 10:02 CET

C.A.G Senseus har inlett partnerskap med svenska Apica Systems, världsledande inom prestandatest och monitorering. Samarbetet innebär att de bägge företagen kommer att arbeta gemensamt med prestandatest av webbapplikationer hos utvalda kunder.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD och koncernchef, C.A.G
  • asxsa.hrlacnndjnenif@czgagxp.sexepf
  • +46 70-208 64 90

Om C.A.G

Som specialister inom IT har vi alla en sak gemensamt - passion för utveckling.

C.A.G är en expansiv IT-koncern som erbjuder kvalificerad specialist- och verksamhetskonsulting med fokus på IT-management, systemutveckling, drift och förvaltning samt utbildning. Koncernen bildades 2005 och består av 10 dotterbolag och 320 specialistkonsulter med huvudkontor i Stockholm. Fokuserade kundsegment är Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg och Försvar.

Adress

  • C.A.G
  • Kungsgatan 37
  • 111 56 Stockholm
  • Sverige