Skip to main content

Reparbete – bra miljöval för arbete på höjd

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 07:18 CEST

För första gången har arbetsmetoder för arbete på höjd jämförts och utvärderats när det gäller påverkan på miljön. Resultatet visar att reparbete är den arbetsmetod som är mest miljövänlig. Reparbete har upp till hälften så stor påverkan på miljön jämfört med om arbete på höjd utförs från skylift eller en ställning.

Fördelarna med reparbete är många. Det går snabbt att komma igång, inga tidskrävande insatser krävs, störningar som buller och avspärrningar är små och påverkan och störningar av den befintliga verksamheten är liten eller ingen alls. Till fördelarna kan nu också läggas att det är en metod som är snäll mot miljön.

- Reparbete som metod är inte alltid den bästa lösningen men det är definitivt en arbetsmetod som kan användas oftare. Fördelarna är många, inte minst den miljömässiga vinsten som metoden innebär. Om fler väljer reparbete när det är ett möjligt alternativ så väljer man inte bara en säker och effektiv metod utan väljer också en bra metod sett ur miljösynpunkt, säger Mattias Åkesson, vd C2 Vertical Safety.

Undersökningen ”Enviromental comparisons for three high and safe working methodsjämför de olika arbetsmetodernas påverkan på miljön via åtta olika parametrar. Undersökningen som har gjorts av Adrian Caritg vid University Polytech Montpellier, Frankrike visar att reparbete, oavsett vilken metod man jämför med innebär mindre påverkan på miljön.

Reparbete är alltså i alla lägen ett bra miljöval. Resultatet presenteras genom att jämföra besparingen med den påverkan på miljön som en genomsnittlig europé står för varje dag. Omräknat blir miljöeffekten vid reparbete en besparing motsvarande den påverkan på miljön som en genomsnittlig europé står för under 6 -147 dagar. Storleken på miljöeffekten beror på vilken metod man jämför reparbete med och omfattningen av arbetet.

Reparbete som arbetsmetod på höjd är betydligt vanligare i övriga Europa än här hemma. I Sverige används reparbeten framförallt vid spektakulära bygg- och underhållsprojekt och vid svåråtkomliga moment under stora- och mindre byggprojekt. Byggandet av Sky View på Globen, underhållsarbeten på utsidan av flygledartornet på Arlanda och svårhanterliga moment vid byggnationen av Karolinska i Solna är några exempel där reparbete krävts för att klara arbetsuppgiften.

Läs mer och ladda ner undersökningen ”Enviromental comparisons for three high and safe working methods”.

FÖR MER INFORMATION: Mattias Åkesson, vd C2 Vertical Safety, 018-67 79 90, mattias.akesson@c2safety.com


C2 Vertical Safety är generalagent i Sverige för världsledande varumärken som Petzl, Beal, La Sportiva, BUFF®, Inova, Genuine Guide Gear G3 och Bollé Safety som erbjuder fallskydd, klätterutrustning, säkerhetsutrustning och personligt ljus till krävande specialister. C2 Vertical Safety erbjuder även utbildningar i säkert och effektivt arbete på hög höjd eller i trånga utrymmen i sitt utbildningsprogram C2 Vertical Training. C2 står för Climbing Competence.

Bifogade filer

PDF-dokument