Skip to main content

Cad-Q levererar molnbaserade Cad-Q Arkivtjänst till Jernhusen

Pressmeddelande  •  2012-06-15 07:50 CEST

Addnodes dotterbolag Cad-Q, som är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT, har tecknat ett avtal med Jernhusen AB för insamling och drift av Jernhusens anläggnings- och byggnadsrelaterade information.

Enligt avtalet som löper över tre år skall Cad-Q Arkivtjänst samla in kundens samtliga ritningar som i dag finns spridda i gamla system, på papper och i moderna CAD-modeller samt överta den dagliga hanteringen av ritningar och modeller via molntjänsten Cad-Q Arkivtjänst och applikationen HyperDoc.

– Den tidigare oredan kring ritningsinformationen har varit svårhanterlig och kostsam för verksamheten. Nu investerar vi i ordning och reda och på köpet ökar vi tillgängligheten av materialet avsevärt. Vi har utvärderat flera system och leverantörer, men vi ansåg att Cad-Q Arkivtjänst bäst motsvarade våra behov, säger Christer Hero, Chef Affärsstöd på Jernhusen.

– Vi är oerhört glada över att få Jernhusen som kund och ser det som ytterligare ett bevis på att vår satsning kring drift av fastighetsägares modell- och ritningsrelaterat IT-stöd är rätt. I dag hanteras över 20 miljoner kvm fastighetsarea åt ca 40 kunder hos Cad-Q Arkivtjänst, säger Dan Olandersson, Teamledare på Cad-Q.

Cad-Q Arkivtjänst etablerades för ca 10 år sedan och är i dag en väl etablerad verksamhet med god tillväxtpotential, framför allt med det ökade behovet av informationshantering med kommande byggnadsinformationsmodeller (BIM) från nya projekt. Cad-Q Arkivtjänst tar ansvaret för kundens digitala ritningssystem, och kunden använder sedan olika användargränssnitt mot ritningssystemet beroende på vad man behöver åtkomst till och vad man har behov av att utföra i systemet.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Olandersson, Teamledare, Cad-Quality i Sverige AB, tel: 054-14 49 92,
e-post: dan.olandersson@cad-q.se

Christer Hero, Chef Affärsstöd, Affärsområde stationer, Jernhusen AB, tel: 08-410 032 50, e-post: christer.hero@jernhusen.se


■■ Jernhusen är ett fastighetsbolag som arbetar med att utveckla, förvalta och äga stationer, stationsområden, underhållsdepåer samt gods- och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Fastigheterna finns till stor del i storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter i Sverige. Jernhusen är ett kommersiellt fastighetsföretag som ägs av svenska staten. Läs mer på: www.jernhusen.se

Cad-Q är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT och arbetar med implementering av programvaror, utbildning, support och IT-stöd av CAD-system till bygg-, fastighets- och industrisektorerna.

Cad-Q bolagen grundades 1989 och har cirka 200 medarbetare vid 20 kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Cad-Q ingår i Addnode-koncernen som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.