Media no image

Uppsala inför videobesök med direkt koppling till journalsystemet COSMIC

Nyheter   •   Dec 08, 2017 11:56 CET

På Fålhagens vårdcentral i Region Uppsala har patienterna sedan i maj kunnat välja virtuella läkarbesök via vårdinformationssystemet Cambio COSMIC. Vårdcentralen har genomfört ett pilotförsök med videomöten inom ramen för en större satsning på digitala invånartjänster som pågår inom regionen. Möjligheten att möta sin vårdgivare via video har mottagits mycket positivt från patienterna.


Lösningen
Videomötet bygger på en integration mellan vårdinformationssystemet Cambio COSMIC och kommunikationsplattformen Skype for Business. Lösningen möjliggör för vårdgivarna att ha videomöten med patienterna inom ramen för COSMIC.

- Att träffa sin läkare via video är väldigt positivt för patienterna som slipper att ta sig till en fysisk vårdcentral eller mottagning, säger Sara Stenborg, Produktansvarig för videobesök på Cambio Healthcare Systems. De tjänster för videobesök som finns på marknaden har tagits emot väl från patienthåll. Det som är positivt med vår helintegrerade tjänst för virtuella vårdmöten är att det även blir ett sätt för vården att spara både tid och pengar, eftersom läkaren genomför videobesöket i sitt ordinarie vårdinformationssystem, fortsätter Sara. Patientsäkerheten ökar då all patientinformation finns tillgänglig för läkaren när videobesöket kopplas ihop med journalsystemet, säger Sara.

Fullt integrerad i journalsystemet
Att använda videomöten i hälso- och sjukvården är i sig inget nytt, det har funnits teknik för detta sedan länge. Det nya med Cambios tjänst för e-besök är att läkaren nu på ett smidigt och säkert sätt – i direkt anslutning till COSMIC – kan kommunicera med sina patienter. Det spelar ingen roll var patienten befinner sig, det enda som krävs är att han eller hon har tillgång till internet och en dator, mobil eller surfplatta.
Administrativt hanteras ett e-besök i COSMIC på samma sätt som vanliga fysiska besök eller telefonbesök. Faktureringsunderlag, ersättningar och eventuella patientavgifter med koppling till frikort, hanteras i COSMIC Vårdadministration och besöket dokumenteras i COSMIC på vanligt sätt. Allt för att vinsterna med videobesök ska maximeras även hos vårdgivaren. Vidare kan lösningen nyttja det faktum att COSMIC redan är integrerat till alla centrala lösningar (1177, Journalen etc) i den svenska ehälsoinfrastrukturen.

- Det här är ett sätt för oss att öka tillgängligheten och tillmötesgå patienternas önskan om att kunna möta sin vårdgivare var och när det passar dem. Vi har fått väldigt positiv respons från både patienter och personal säger Erik Sköldenberg, överläkare och objektägare för COSMIC i Uppsala.

Hur kopplar patienten upp sig?
Patienten kommer att kunna ansluta sig till e-besöket på olika sätt. Det kan antingen ske genom säker inloggning på 1177.se eller genom att använda en nedladdningsbar e-besöksapp där patienten ansluter sig till videomötet med hjälp av e-legitimation. Både i appen och på 1177 kommer patienten att ha en komplett översikt över sina olika bokningar, såväl fysiska som via telefon och video.

På Fålhagens vårdcentral i Region Uppsala har patienterna sedan i maj kunnat välja virtuella läkarbesök via vårdinformationssystemet Cambio COSMIC. Vårdcentralen har genomfört ett pilotförsök med videomöten inom ramen för en större satsning på digitala invånartjänster som pågår inom regionen. Möjligheten att möta sin vårdgivare via video har mottagits mycket positivt från patienterna.

Läs vidare »
Media no image

Trollhättans stad väljer ILAB/Cambio för att modernisera verksamhetsstöd

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 15:50 CET

Trollhättan Stad, Omsorgsförvaltningen, har som ambition att förbättra service och kvalitet för medarbetare såväl som invånare.Genom att införa ILABs verksamhetssystem Viva vill Trollhättans Stad  förbättra kvalitén i dokumentationen och möjliggöra ett effektivt och tidsbesparande arbetssätt för användarna.


Omsorgsförvaltningen i Trollhättan har ett behov av att modernisera och framtidssäkra sitt verksamhetssystem. Omvärlden och verksamheten ställer idag nya krav på funktionalitet, statistikuttag, kvalitetssäkring, användbarhet och mobilt arbetssätt. Efter upphandling och utvärdering föll valet på Viva som det mest fördelaktiga alternativet. Avtalet är värt upp till 27 miljoner kronor och löper över minst 8 år.


Viva är ett modernt, sammanhållet och komplett system för socialtjänstens, vårdens och omsorgens alla verksamheter och processer. Det är ett processorienterat och flexibelt verksamhetssystem som stöttar användarna och följer med i organisationens verksamhetsutveckling. Genom att använda Viva uppnås ett effektivt arbetssätt och vardagen för användarna förenklas. Funktionaliteten bidrar till att verksamheten kan kvalitetssäkras och hjälper användaren att fatta beslut genom automatiserade processer. Genom olika e-tjänster skapas delaktighet med medborgarna.


-Ett användarvänligt gränssnitt var en av de viktigaste punkterna i upphandlingen. Vi vill förbättra kvalitén i dokumentationen och möjliggöra ett effektivt och tidsbesparande arbetssätt för våra ca. 2000 användare. ILAB hade en röd tråd vid utvärderingen och fick goda omdömen för Viva:s användarvänlighet, funktionalitet och utvecklingsförmåga säger Eva Adriansson, IT-samordnare på Trollhättans stad. Just utvecklingsförmåga har varit en viktig del i utvärderingen. ILAB har en god utvecklingsförmåga som präglas av kunddriven utveckling och nationella initiativ. Att ILAB sedan en tid är en del av Cambio Healthcare Systems ger dem dessutom ökade resurser, ny kompetens och samarbete med hälso- och sjukvården vilket ger oss en stor trygghet i programmets fortsatta utveckling fortsätter Eva Adriansson.


-Vi är glada att vi får möjlighet att bidra till att uppfylla de mål som Trollhättan satt upp för sin verksamhet. Medarbetarna kommer få tillgång till ett modernt arbetsverktyg som bland annat ger möjlighet att arbeta via dator, läsplatta eller smartphone. Invånarna kommer också kunna bli mer delaktiga i sin process genom de invånartjänster vi erbjuder. Vi på Cambio/ILAB är mycket glada och stolta att ha blivit utvald som leverantör och ser fram mot vårt kommande samarbete i denna digitala resa säger Pär Holgersson, VD på ILAB.

För mer information vänligen kontakta:
Pär Holgersson par.holgersson@ilab.se , Mobil: 070-55 44 231

Om ILAB/Cambio: Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien. 2016 förvärvades ILAB AB, en ledande leverantör av kommunala verksamhetssystem. Därmed är Cambio en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för landsting, regioner och kommuner.

Trollhättan Stad, Omsorgsförvaltningen, har som ambition att förbättra service och kvalitet för medarbetare såväl som invånare. Genom att införa ILABs verksamhetssystem Viva vill Trollhättans Stad förbättra kvalitén i dokumentationen och möjliggöra ett effektivt och tidsbesparande arbetssätt för användarna.

Läs vidare »
Vornsayt9mqhfajaxaco

Cambio tecknar nationellt kontrakt med NHS Scotland

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 12:37 CEST

Media no image

Nytt kliniskt beslutsstöd kan förhindra stroke

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 16:10 CEST

På en världskongress i Barcelona presenteras i dag en svensk studie som visar hur ett digitalt beslutsstöd kan markera riskfaktorer och därmed förebygga stroke och rädda liv. Studien är utförd av forskare på Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och presenteras för 32 700 kardiologer från hela världen.

I Sverige drabbas varje år ca 25 000 - 30 000 människor av stroke. Hälften avlider. Av de som överlever bedöms 3-4 000 individer per år kunnat undvika en stroke om de hade fått en korrekt behandling genom bland annat blodförtunnande medicin.

Medicinska framsteg görs idag i en takt som gör det ytterst svårt för läkare att följa de allra senaste riktlinjerna inom alla områden. Cambio Clinical Decision Support, ett nytt innovativt verktyg, kontrollerar automatiskt i bakgrunden i journalsystemen att patienter får rätt behandling. Avviker behandlingen från den avsedda får läkarna automatiskt meddelande om detta och hjälp att korrigera. Riktlinjer för behandling baseras på de senaste internationella rekommendationerna och uppdateras automatiskt i bakgrunden. Cambio CDS fungerar oavsett vilket journalsystem eller annat vårdinformationssystem som används. Systemet har nu kliniskt testats i Region Östergötland.

-Systemet hittar i patientjournalen patienter med förmaksflimmer som har riskfaktorer för stroke och en otillräcklig behandling. Blodförtunnande kan sättas in och på så sätt förebygga stroke, säger Magnus Janzon, ansvarig kardiolog på Universitetsjukhuset i Linköping.

Behandlingsmålet i Sverige enligt Socialstyrelsens riktlinjer är att 80 procent av patienter med förekomst av förmaksflimmer bör få blodförtunnande läkemedel. I Sverige och i varje region är variansen stor, inte sällan med skillnader mellan 50-75 procent mot behandlingsmålet 80 procent. Systemet kan hitta patienter med otillräcklig behandling och åtgärda det.

Beslutsstödet är en svensk innovation och utvecklat av det svenska företaget Cambio Healthcare Systems AB.

-Det finns stor potential att undvika tusentals strokefall både i Sverige och internationellt säger Tomas Mora Morrison, grundare av bolaget och ansvarig för produktutveckling. Redan nu utvecklas systemet för en rad andra medicinska områden och möjligheterna framåt är nästintill oändliga, fortsätter Tomas Mora Morrison.

En stroke beräknas kosta 250 000 - 400 000 kr i bara direkta kostnader beroende på landsting och svårighetsgrad. Totalt kan det röra sig om 2-3 miljoner kr i indirekta kostnader för kommun och försäkringskassa. Det finns med andra ord en stor samhällsnytta, både mänskligt och ekonomiskt i att lyckas förebygga strokefall.

För mer info:

Magnus Janzon,

Docent, Överläkare Kardiologiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping


+46 706-72 48 00

magnus.janzon@regionostergotland.se

Tomas Mora Morrison

Grundare och ansvarig affärsutveckling

Cambio Healthcare Systems AB

+46 70-416 98 10

tomas.mora-morrison@cambio.se

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat omfattande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag som erbjuder smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra sjukvård och patientsäkerhet, med en marknadsledande ställning i Norden och en närvaro Storbritannien som innefattar mer än 100 000 användare. Cambio strävar efter att förbättra sjukvård och patientsäkerhet. www.cambio.se

På en världskongress i Barcelona presenteras i dag en svensk studie som visar hur ett digitalt beslutsstöd kan markera riskfaktorer och därmed förebygga stroke och rädda liv. Studien är utförd av forskare på Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och presenteras för 32 700 kardiologer från hela världen.

Läs vidare »
Media no image

Cambio acquires Cayder amid renewed focus on UK and Ireland market

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 22:07 CEST

Cambio Healthcare has acquired Cayder under plans to increase its NHS footprint, boost revenues and earnings and actively participate in the drive to accelerate the NHS agenda for paperless systems and digital transformation.

Cayder will be integrated into Cambio’s UK business operation based in Reading with immediate effect.

‘Cayder is a good fit and complementary business,’ said Peter Gille, Group CEO of Cambio Healthcare in Sweden. ‘We share a vision of improving patient care through innovative, cost effective technology and removing paper and inefficiency from the healthcare process.

‘Cayder has healthy revenues, a strong pipeline, good technology, and talented people.’ Gille adds. ‘Its patient flow and clinical solutions complement our own Cosmic clinical products and fit perfectly with our UK strategy to deliver electronic patient records against the government’s paperless targets and digital agenda.’

Cayder’s strong market presence, reputation and product acceptance were key considerations. Stuart Rankin, Cayder’s founder says, ‘The acquisition fits both Cayder and Cambio’s UK strategy and immediately creates a larger customer base and stronger UK market presence. As an SME, we faced increasing pressure with protracted NHS procurement cycles. Joining forces gives all of us the ability to grow exponentially and scale quickly with a sustainable business model.’

Gille adds, ‘The investment is a welcome development for both sets of employees as it clearly demonstrates our commitment to the UK and Ireland market and to growing our global business.’

Cayder is one of the UK’s main providers of solutions to manage the flow of patients through the care process and is in use with all of the major patient administration and EPR systems in the NHS. Its solution is highly regarded among users for its depth of functionality and ease of access.

This latest move follows the appointment last month of Adrian Stevens as Cambio’s UK and Ireland CEO as the company looks to grow its UK business.

Stevens says, ‘The UK’s vision of region-wide, fully integrated healthcare is a reality in Sweden, and has been for some time. My goal is to transfer this technology, knowledge and capability to the NHS through a proven, effective delivery strategy,’

Cambio Healthcare Systems was founded in 1993 and has since delivered comprehensive IT solutions for healthcare organisations. Today, Cambio is an e-healthcare company providing smart, reliable and user-friendly solutions to improve healthcare and patient safety with a market leading position in the Nordics and UK presence including more than 100,000 users. We are committed to improving healthcare and patient safety.

www.cambio.se

Läs vidare »
Media no image

Cambio Healthcare Systems levererar verksamhetsstöd till Karlstads Kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 15:33 CEST

ILAB AB, som numera är en del av Cambio Healthcare Systems, har fått förnyat förtroende att leverera verksamhetsstödet Viva till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen inom Karlstads Kommun. Systemet används sedan 2011 inom verksamhetsområdet Individ och familjeomsorg och kommunen väljer nu att förlänga avtalet med minst 5 år.

Individ och familjeomsorgen är en del av Socialförvaltningen och verksamhetens mål är att ge invånarna i kommunen den hjälp och det stöd som behövs. De ansvarar för försörjningsstöd, missbruksvård, stöd till familjer t.ex. familjerådgivning, familjehem och adoption. De ärenden som handläggs är ofta av känslig karaktär och verksamhetsstödet måste möta högt ställda krav på säkerhet, tillgänglighet och verksamhetsförståelse.

-Det är mycket glädjande för oss att få förnyat förtroende av Karlstads Kommun, säger Fredrik Oswaldson, VD på ILAB som är ett helägt dotterbolag till Cambio. Viva är ett modernt och processorienterat verksamhetssystem med en arkitektur som möjliggör verksamhetsutveckling. Viva tillvaratar digitaliseringens och välfärdteknikens möjligheter och hjälper kommunen att arbeta smart och effektivt, fortsätter Fredrik.

-Det är viktigt för oss att erbjuda en hög servicenivå till alla som nyttjar våra tjänster, säger Malin Ekberg som är IT-samordnare på Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen. Viva ger oss stora möjligheter att utvecklas och att arbeta effektivt samt att hålla en hög tillgänglighet gentemot medborgarna.

Kontaktpersoner

Fredrik Oswaldson, VD ILAB, en del av Cambio Healthcare Systems
Tel: +46 141-20 20 23

Fredrik.Oswaldson@cambio.se

Malin Ekberg, IT-samordnare, Karlstads Kommun
Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen

Tel: +46 54 540 51 38

Malin.Ekberg@karlstad.se

Om Karlstad Kommun

Karlstad ligger på Klarälvens delta vid Vänerns norra strand, mitt emellan Stockholm och Oslo. Karlstad är residensstad i Värmland och här finns service och tjänster för hela Karlstadsregionen som består av Karlstad och de fyra kranskommuner Forshaga, Grums, Hammarö och Kil. Karlstads Kommun har över 90 000 invånare och i Karlstadsregionen bor cirka 137 000 personer.

Om Cambio Healthcare Systems

Cambio Healthcare Systems grundades i Linköping 1993. Företaget har idag närmare 500 medarbetare i Sverige, Danmark, England och på Sri Lanka. Cambio är en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för landsting, regioner och kommuner.

ILAB AB, som numera är en del av Cambio Healthcare Systems, har fått förnyat förtroende att leverera verksamhetsstödet Viva till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen inom Karlstads Kommun. Systemet används sedan 2011 inom verksamhetsområdet Individ och familjeomsorg och kommunen väljer nu att förlänga avtalet med minst 5 år.

Läs vidare »
Media no image

Viktig milstolpe passerad när nytt kliniskt beslutsstöd införs i vården

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 10:20 CET

Det kliniska beslutsstödet förenar patientinformation från journalen med evidensbaserad kunskap och nationella riktlinjer. Systemet larmar om den pågående behandlingen avviker från gällande riktlinjer.
– Det kliniska beslutsstödet hjälper läkaren att fatta rätt beslut. Det blir också lättare att upptäcka patienter i riskzonen – patienter som man annars kanske hade missat, säger Bo Orlenius, vårddirektör i Region Östergötland och en av medlemmarna i COSMIC kundgrupp.

Minskat lidande
Beslutsstödet kan även användas för uppföljning och mätning av följsamhet mot fastställda behandlingsriktlinjer. På ett enkelt sätt får man kunskap om hur många patienter som underbehandlas eller får felaktig behandling.
– Allt detta bidrar till att vården blir mer effektiv, jämlik och patientsäker. Det innebär ett minskat lidande för den enskilde patienten, men också att sjukvården kan spara tid och resurser, säger Bo Orlenius.
Cambios beslutsstödssystem består av tre olika delar: Kunskapsbanken CDS Knowledge Manager, grafikverktyget CDS Dashboard och stödfunktionen CDS Apps som applicerar beslutsstödsreglerna i journalsystemet.

Strokeprevention först ut
I ett första steg fokuserar beslutsstödet på strokeprevention vid förmaksflimmer, men flera andra diagnoser ligger i pipeline, däribland beslutsstöd för behandling vid hjärtsvikt, diabetes och prostatacancer. Ett 50-tal olika sjukdomstillstånd ska på sikt ingå i Cambios beslutsstödssystem.
– Vi har valt att börja med strokeprevention eftersom det handlar om en stor patientgrupp där vi vet att många är underbehandlade, förklarar Tomas Mora-Morrison, affärsutvecklingsansvarig på Cambio.
I utvecklingen av beslutsstöd för strokeprevention vid förmaksflimmer har Cambio samarbetat med kardiologer vid Universitetssjukhuset i Linköping. Beslutsstödet har också varit föremål för en vetenskaplig studie under ledning av forskare vid Linköpings universitet. Studien pågick under 2016 och preliminära resultat kommer att presenteras inom kort.

Viktig milstolpe
Att COSMIC Kundgrupp nu leveransgodkänt Cambios beslutsstödssystem innebär att en viktig milstople passerats, säger Tomas Mora-Morrison.
– Kundgruppen och Cambio har, sedan flera år, samarbetat inom utveckling och förvaltning. Vår gemensamma ambition är att COSMIC ska ge ett vårdstöd i världsklass senast 2020. Nu har vi tagit ett stort steg framåt i och med godkännandet av beslutsstödsystemet, förklarar han.
Eftersom beslutsstödet kan användas oberoende av underliggande journalsystem är Cambios förhoppning att det på sikt ska breddinföras i hela den svenska hälso- och sjukvården, och även i övriga Norden.
– Det finns också ett intresse i Storbritannien och USA för den här typen av beslutsstöd, konstaterar Tomas Mora-Morrison.

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat omfattande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag som erbjuder smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra sjukvård och patientsäkerhet, med en marknadsledande ställning i Norden och en närvaro Storbritannien som innefattar mer än 100 000 användare. Cambio strävar efter att förbättra sjukvård och patientsäkerhet. www.cambio.se

COSMIC kundgrupp har leveransgodkänt Cambio Healthcare Systems lösning för kliniskt beslutsstöd, CDS. Det innebär att IT-stödet nu är redo att införas hos de nio vårdgivarna.

Läs vidare »
Aeggvspwvp4hm0unwxze

Systemansvarig i kommunen ser fram emot heltäckande IT-stöd för bättre informationsflöde

Nyheter   •   Jan 20, 2017 16:15 CET

En integrerad digital vårdkedja mellan kommuner och landsting. Det är målet med Cambio Healthcare Systems nya satsning på IT-lösningar inom kommunal vård och omsorg. Som ett led i denna strategi förvärvades nyligen bolaget ILAB som utvecklat IT-stödet Viva för socialtjänstens verksamhetsområde. ILAB är i och med uppköpet ett helägt dotterbolag till Cambio.

Fimn0oymtzlltv7gepan

Cambio Healthcare Systems AB förvärvar ILAB för att skapa regionala vård- och omsorgslösningar

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 09:43 CET

Cambio, marknadsledare inom vårdinformationssystem för landsting och regioner, förvärvar ILAB, en ledande leverantör av heltäckande lösningar för kommunal vård och omsorg. Tillsammans kommer Cambio och ILAB att kunna erbjuda helhetslösningar inom hälsa, vård och omsorg för regioner.

M1d1w4mzsynqabjaozrg

Lyckat införande av e-remiss i Värmland och Uppsala – vill att fler följer efter

Nyheter   •   Nov 03, 2016 17:13 CET

Elektroniska remisser har nu blivit verklighet. Först ut är två COSMIC-landsting. ”Ett stort steg för svensk e-hälsa”, konstaterar Christer Spanne, Sverigechef vid Cambio Healthcare Systems. Det var för en dryg vecka sedan som landstingen i Värmland och Uppsala började skicka e-remisser mellan varandra.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

Om Cambio Healthcare Systems

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat omfattande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag som erbjuder smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra sjukvård och patientsäkerhet, med en marknadsledande ställning i Norden och en närvaro Storbritannien som innefattar mer än 100 000 användare. Cambio strävar efter att förbättra sjukvård och patientsäkerhet.

Adress

  • Cambio Healthcare Systems
  • Drottninggatan 89
  • 113 60 Stockholm
  • Vår hemsida