Västmanlands Sjukhus i Sala först i Sverige med mobila arbetssättet

Nyheter   •   Sep 12, 2018 11:39 CEST

Sveriges vårdavdelningar står dagligen inför utmaningar som tidsbrist och manuell administration som hindrar effektiviteten. Västmanlands Sjukhus i Sala har nu infört den mobila journalapplikationen COSMIC Nova,– en lösning som inte bara inneburit stora tidsbesparingar för vårdlaget, utan också stora förbättringar gällande personalens arbetsmiljö och patientsäkerheten.

Nytt samarbete banar väg för innovativ vårdutveckling

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 15:13 CEST

CompuGroup Medical Sweden (CGM) och Cambio Healthcare Systems (Cambio) har ingått avtal med syfte att gemensamt erbjuda vårdgivare att integrera det kliniska beslutsstödet Cambio CDS inom vårdinformationssystemet TakeCare.

Nytt beslutsstödsystem för bättre prostatacancervård

Nyheter   •   Jun 29, 2018 14:32 CEST

På initiativ av Regionalt Cancercentrum (RCC), och i samarbete med kompetensnätverket Cancer i primärvården (CaPrim), införs nu ett kliniskt beslutsstöd för enhetligt omhändertagande av patienter med misstänkt prostatacancer. Syftet är att stötta primärvården i bedömning och ställningstagande till remittering av patienten och underlätta för allmänläkare att följa standardiserade vårdförlopp.

Ensam är inte stark när vården digitaliseras

Nyheter   •   Maj 30, 2018 13:05 CEST

För att möta behovet på digitalisering av vården måste Sveriges landsting och regioner nu satsa på samarbete och samverkan. Genom Cambios kundgrupp har åtta landsting och en privat vårdgivare som använder journalsystemet COSMIC skapat ett forum för just detta.

I samarbete med Cambio levererar dansk start-up programvarurobotar till Odense Universitetshospital

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2018 21:39 CEST

Med bara ett och ett halvt år bakom sig har det lilla danska startup-företaget Sirenia blivit valt som en strategisk samarbetspartner av det internationella IT-företaget Cambio Healthcare Systems. Genom samarbetet kan Sirenias programvarurobotar sprida sig från de danska sjukhusen vidare till Europa.

Rutinmässigt arbete framför datorn och registrering av patientuppgifter i många olika IT-system inom hälso- och sjukvården framhålls ofta av läkare och sjuksköterskor som alldeles för tidsödande under en stressig arbetsdag. Tid som tas från patienterna.

Det danska företaget Sirenia bestämde sig för att göra något åt saken. Sirenia har specialiserat sig på att utveckla programvarurobotar för vården, s.k. RPA-lösningar (automatiserade robotprocesser). 

Sirenias första programvarurobot finns på Odense Universitetshospital (OUH)
Sirenias första programvarurobotar firar snart ett år på OUH, Odense Universitetshospital. Sjukhusledningen beslöt nämligen att arbetet med kliniska IT-system på avdelningarna ska förenklas så långt som möjligt och programvaruroboten har dagligen besparat läkare och sjuksköterskor mycket tid framför datorn.

”Vi har med hjälp av RPA-tekniken automatiserat en rad enhetliga kliniska arbetsprocesser på datorn som varje dag krävde tid på avdelningarna. Automatiseringen betyder samtidigt att kvaliteten på registrerade patientdata har förbättrats”, säger Sirenias VD Freddy Lykke. 

Sirenias internationella språngbräda
På OUH används patientjournalen COSMIC som Cambio Healthcare Systems har utvecklat och levererat. Cambio såg snabbt vilka möjligheter Sirenias RPA-lösningar medförde.

”Vi ser en enorm potential i att vård och omsorg kan minska tidsförlusten och arbeta effektivare med patientjournaler och övriga IT-baserade hälsovårdssystem samtidigt som uppgiftskvaliteten generellt förbättras”, säger Cambio Healthcare Systems VD Peter Gille. ”Vi är övertygade om att Cambio Healthcare Systems och Sirenia gemensamt kan bli först att utnyttja möjligheterna med att integrera RPA-teknik i COSMICs patientjournaler och andra IT-system inom hälsovården vilket skulle gagna vårdsektorn både i Danmark och i resten av Europa.” 

Nära utvecklingssamarbete
Freddy Lykke glädjer sig också för samarbetsavtalet med Cambio Healthcare Systems: ”Samarbetet med Cambio Healthcare Systems är en fantastisk möjlighet att få stor spridning av Sirenias RPA-lösningar inom vårdsektorn och bidra till att vårdpersonalen kan arbeta effektivt med fokus på det kliniska arbetet i stället för att använda tid till att registrera och dokumentera.”

FAKTA 

Europeiska sjukhus kommer att utnyttja potentialen i elektroniska patientjournaler
Både på sjukhusen i Danmark och övriga Europa fokuserar man för närvarande mycket på att utnyttja potentialen i de elektroniska patientjournalerna för att med samma summa pengar kunna leverera ännu bättre hälso- sjukvårdstjänster till invånarna. Enligt en IDC-rapport (European Vertical Markets Survey (november 2016)) stod ledningen på var tredje sjukhus i Västeuropa inför ett beslut om att köpa eller uppgradera sitt nuvarande system för patientjournaler.

Vad är RPA – automatiserade robotprocesser?
RPA, automatiserade robotprocesser anses av många vara det mest spännande inom IT-branschen och en teknik som de kommande åren står inför ett uppsving. RPA används i populär mening till att automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter framför datorn. Programvaruroboten programmeras att efterlikna medarbetarnas uppgiftslösningar som t.ex. att automatiskt hitta, kopiera och uppdatera en rad informationer i en viss ordningsföljd i olika dokument, formulär och system.

På vilket sätt fungerar RPA-tekniken och programvaruroboten i en patientjournal?
Användningen av elektroniska patientjournaler och andra IT-system ställer stora krav på struktur när läkarna ska skriva in patientuppgifter. Samma uppgifter ska ofta samtidigt skrivas in i flera olika system som t.ex. patientjournalen och röntgenavdelningens system.

Med en programvarurobot eller RPA-teknik behöver läkare eller sjuksköterska inte använda tid till att navigera mellan skärmbilder och på ett mycket strukturerat sätt fylla i en massa uppgifter i bestämda fält. I stället skrivs de nödvändiga uppgifterna in på ett enda ställe varefter programvaruroboten lägger alla uppgifterna på platser där de ska finnas.

På så sätt sparas patientdata varje gång på samma strukturerade sätt. Det ger en bättre översikt över varje patients hälsotillstånd och gör det lättare att analysera data och t.ex. se sammanhang, ta ut klinisk statistik, få överblick och analysera uppgifter i patientjournalen på exempelvis ett bestämt sjukdomsområde.

80 % av patienterna har de vanligast förekommande sjukdomarna
En elektronisk patientjournal ska kunna hantera alla typer av patienter och sjukdomar. 80 % av patienterna har de vanligast förekommande sjukdomarna vilket ger en möjlighet att utnyttja RPA och låta läkarna koncentrera sig på att manuellt skriva in speciella uppgifter som gäller för de resterande 20 % av patienterna.

INFORMATION OM FÖRETAGET

Sirenia startades 2016 av Freddy Lykke, Jonathan Bunde-Pedersen och Martin Mogensen som har årtionden av erfarenhet från danska och internationella IT-företag med fokus på vårdsektorn. Företaget har specialiserat sig på RPA, automatiserade robotprocesser och programvara för kontexthantering inom vården.


Cambio Healthcare Systems med ca 550 medarbetare är en tung spelare på den nordeuropeiska marknaden för vård-IT. Utöver Danmark, Grönland, Färöarna och det danska försvarets hälsovårdstjänst levererar Cambio Healthcare Systems patientjournaler och övriga IT-system för hälso- och sjukvården som t.ex. kliniskt beslutsstöd till Sverige, Skottland, Irland och Storbritannien. Cambio Healthcare Systems patientjournal COSMIC och övriga IT-lösningar har över 100 000 användare.

KONTAKTPERSONER
VD Freddy Lykke
Sirenia
Mobil +45 5116 5216
E-post lykke@sirenia.eu

VD Peter Gille
Cambio Healthcare Systems
Mobil +46 708 25 00 14
E-post Peter.Gille@cambio.se

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat omfattande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag som erbjuder smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra sjukvård och patientsäkerhet, med en marknadsledande ställning i Norden och en närvaro Storbritannien som innefattar mer än 100 000 användare. Cambio strävar efter att förbättra sjukvård och patientsäkerhet. www.cambio.se

Läs vidare »

Microsoft och Cambio fördjupar produktsamarbete kring tekniska plattformar

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 19:36 CEST

Microsoft och Cambio har under lång tid samarbetat kring Cambio COSMICs tekniska plattform och Microsofts plattform baserat på bla SQL-server och Windows. Samarbetet har under de senaste två åren utvidgats till Azure Cloudtjänst för Cambios CDS lösning samt med eBesök med integration av COSMIC och Skype for Business vilket möjliggör Digitala vårdmöten. Parterna har nu beslutat att accelerera samarbetet med ytterligare Cloud/Azure anpassning av COSMIC samt utvidgade produktivitetstjänster med Office 365 Teams.

Ett flerårigt teknologisamarbete accelereras nu mellan Microsoft och Cambio i syfte att erbjuda nuvarande och kommande COSMIC kunder snabbare tillgång till produktinnovation. Nu tas ytterliga steg för att anpassa COSMIC till Microsoft Azure Cloudtjänst. En utveckling som ger stora fördelar vad det gäller leverans av nyatillämpningar till Regioner, Landsting och Kommuner på flera marknader. Cambios kunder har alla investerat I Microsoft Office 365 vilket ger särskilda fördelar för att trimma utvecklingstider och utvecklingskostnader. Omvärlden och verksamheten ställer idag nya krav på funktionalitet, statistikuttag, kvalitetssäkring, användbarhet och mobila arbetssätt. Det fördjupade samarbetet mellan parterna stärker förmågorna hos både Cambio och Microsoft att erbjuda en innovationsplattform som med AI-stöd och säker hantering av data kan accelerera leveransen av en patientcentrerad vård med optimal tillgång till det senaste evidensbaserade kunskapsstödet.

-Vi är väldigt glada över vårt växande samarbete med Cambio för att fortsätta skapa nya möjligheter för sjukvården att nå sin fulla potential. Under vårt mångåriga samarbete använder Cambio kraften i våra molntjänster för att utveckla innovativa robusta lösningar för sjukvården som har genererat ett stort intresse, inte bara i Sverige utan även internationellt”, säger Linda Swärd, ansvarig för Microsofts verksamhet inom offentlig sektor på Microsoft.

-Vi är både stolta och glada över möjligheten att med en framtidssäkrad teknisk plattform arbeta nära Microsofts expertis för att realisera det bästa av två världar. Samarbetet med krav på öppna och standardiserade teknikplattformar öppnar också för en attraktiv leverantörssamverkan där kraven på snabbare tillgång till innovation och medicinsk expertis ökar snabbt. Vi ser idag inga gränser för hur långt detta samarbete kan föra oss och samarbetet bidrar på ett bra sätt till Cambios internationella expansion. Kravet på snabbare och säkrare produktutveckling ser vi väl kan mötas av Microsofts samlade teknologi. Att vår samlade expertis har tillgång till Microsofts senaste teknologi är ett extra plus för våra utvecklare och ger oss möjlighet att ligga i framkant av den tekniska utveckling av vårdinformationssystem säger Tomas Mora Morrison, ansvarig för Produktinnovation på Cambio Healthcare Systems

Om Cambio
Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård, omsorg och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien.

Cambio har arbetet med Microsoft under lång tid vilket ger goda möjligheter att nu accelerera utveckling och leverans. Målet med samarbetet är att erbjuda de mest innovativa digitala och heltäckande lösningarna för landsting, regioner och kommuner i Sverige och internationellt.

Om Microsoft
Microsoft grundades 1975 och är ett världsledande teknikföretag som vill hjälpa företag och privatpersoner att nå sin fulla potential. På Microsoft Sverige leder vi marknaden genom våra drygt 600 medarbetare som dagligen arbetar för att göra livet enklare för alla. För mer information besök www.news.microsoft.com/sv-se/

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat omfattande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag som erbjuder smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra sjukvård och patientsäkerhet, med en marknadsledande ställning i Norden och en närvaro Storbritannien som innefattar mer än 100 000 användare. Cambio strävar efter att förbättra sjukvård och patientsäkerhet. www.cambio.se

Microsoft och Cambio har sedan länge samarbetat. Samarbetet har de senaste två åren utvidgats till Azure Cloudtjänst för Cambios CDS samt med eBesök med integration av COSMIC och Skype for Business vilket möjliggör Digitala vårdmöten. Parterna har nu beslutat att accelerera samarbetet med ytterligare Cloud/Azure anpassning av COSMIC samt utvidgade produktivitetstjänster med Office 365 Teams.

Läs vidare »

Stort intresse för Cambios nya, helt integrerade analyslösning

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 09:44 CEST

COSMIC Insight gör analysprocessen avsevärt mycket enklare. COSMIC Insight skiljer sig från andra BI-verktyg i vården genom att det inte krävs någon specialistkompetens, det tillåter användarna av journalsystemet att själva hitta svaret på sina frågor. Det som gör COSMIC Insight unikt är att användaren arbetar direkt i journalsystemet och själv kan hämta ut informationen därifrån.

Uppsala inför videobesök med direkt koppling till journalsystemet COSMIC

Nyheter   •   Dec 08, 2017 11:56 CET

På Fålhagens vårdcentral i Region Uppsala har patienterna sedan i maj kunnat välja virtuella läkarbesök via vårdinformationssystemet Cambio COSMIC. Vårdcentralen har genomfört ett pilotförsök med videomöten inom ramen för en större satsning på digitala invånartjänster som pågår inom regionen. Möjligheten att möta sin vårdgivare via video har mottagits mycket positivt från patienterna.


Lösningen
Videomötet bygger på en integration mellan vårdinformationssystemet Cambio COSMIC och kommunikationsplattformen Skype for Business. Lösningen möjliggör för vårdgivarna att ha videomöten med patienterna inom ramen för COSMIC.

- Att träffa sin läkare via video är väldigt positivt för patienterna som slipper att ta sig till en fysisk vårdcentral eller mottagning, säger Sara Stenborg, Produktansvarig för videobesök på Cambio Healthcare Systems. De tjänster för videobesök som finns på marknaden har tagits emot väl från patienthåll. Det som är positivt med vår helintegrerade tjänst för virtuella vårdmöten är att det även blir ett sätt för vården att spara både tid och pengar, eftersom läkaren genomför videobesöket i sitt ordinarie vårdinformationssystem, fortsätter Sara. Patientsäkerheten ökar då all patientinformation finns tillgänglig för läkaren när videobesöket kopplas ihop med journalsystemet, säger Sara.

Fullt integrerad i journalsystemet
Att använda videomöten i hälso- och sjukvården är i sig inget nytt, det har funnits teknik för detta sedan länge. Det nya med Cambios tjänst för e-besök är att läkaren nu på ett smidigt och säkert sätt – i direkt anslutning till COSMIC – kan kommunicera med sina patienter. Det spelar ingen roll var patienten befinner sig, det enda som krävs är att han eller hon har tillgång till internet och en dator, mobil eller surfplatta.
Administrativt hanteras ett e-besök i COSMIC på samma sätt som vanliga fysiska besök eller telefonbesök. Faktureringsunderlag, ersättningar och eventuella patientavgifter med koppling till frikort, hanteras i COSMIC Vårdadministration och besöket dokumenteras i COSMIC på vanligt sätt. Allt för att vinsterna med videobesök ska maximeras även hos vårdgivaren. Vidare kan lösningen nyttja det faktum att COSMIC redan är integrerat till alla centrala lösningar (1177, Journalen etc) i den svenska ehälsoinfrastrukturen.

- Det här är ett sätt för oss att öka tillgängligheten och tillmötesgå patienternas önskan om att kunna möta sin vårdgivare var och när det passar dem. Vi har fått väldigt positiv respons från både patienter och personal säger Erik Sköldenberg, överläkare och objektägare för COSMIC i Uppsala.

Hur kopplar patienten upp sig?
Patienten kommer att kunna ansluta sig till e-besöket på olika sätt. Det kan antingen ske genom säker inloggning på 1177.se eller genom att använda en nedladdningsbar e-besöksapp där patienten ansluter sig till videomötet med hjälp av e-legitimation. Både i appen och på 1177 kommer patienten att ha en komplett översikt över sina olika bokningar, såväl fysiska som via telefon och video.

På Fålhagens vårdcentral i Region Uppsala har patienterna sedan i maj kunnat välja virtuella läkarbesök via vårdinformationssystemet Cambio COSMIC. Vårdcentralen har genomfört ett pilotförsök med videomöten inom ramen för en större satsning på digitala invånartjänster som pågår inom regionen. Möjligheten att möta sin vårdgivare via video har mottagits mycket positivt från patienterna.

Läs vidare »

Trollhättans stad väljer ILAB/Cambio för att modernisera verksamhetsstöd

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 15:50 CET

Trollhättan Stad, Omsorgsförvaltningen, har som ambition att förbättra service och kvalitet för medarbetare såväl som invånare.Genom att införa ILABs verksamhetssystem Viva vill Trollhättans Stad  förbättra kvalitén i dokumentationen och möjliggöra ett effektivt och tidsbesparande arbetssätt för användarna.


Omsorgsförvaltningen i Trollhättan har ett behov av att modernisera och framtidssäkra sitt verksamhetssystem. Omvärlden och verksamheten ställer idag nya krav på funktionalitet, statistikuttag, kvalitetssäkring, användbarhet och mobilt arbetssätt. Efter upphandling och utvärdering föll valet på Viva som det mest fördelaktiga alternativet. Avtalet är värt upp till 27 miljoner kronor och löper över minst 8 år.


Viva är ett modernt, sammanhållet och komplett system för socialtjänstens, vårdens och omsorgens alla verksamheter och processer. Det är ett processorienterat och flexibelt verksamhetssystem som stöttar användarna och följer med i organisationens verksamhetsutveckling. Genom att använda Viva uppnås ett effektivt arbetssätt och vardagen för användarna förenklas. Funktionaliteten bidrar till att verksamheten kan kvalitetssäkras och hjälper användaren att fatta beslut genom automatiserade processer. Genom olika e-tjänster skapas delaktighet med medborgarna.


-Ett användarvänligt gränssnitt var en av de viktigaste punkterna i upphandlingen. Vi vill förbättra kvalitén i dokumentationen och möjliggöra ett effektivt och tidsbesparande arbetssätt för våra ca. 2000 användare. ILAB hade en röd tråd vid utvärderingen och fick goda omdömen för Viva:s användarvänlighet, funktionalitet och utvecklingsförmåga säger Eva Adriansson, IT-samordnare på Trollhättans stad. Just utvecklingsförmåga har varit en viktig del i utvärderingen. ILAB har en god utvecklingsförmåga som präglas av kunddriven utveckling och nationella initiativ. Att ILAB sedan en tid är en del av Cambio Healthcare Systems ger dem dessutom ökade resurser, ny kompetens och samarbete med hälso- och sjukvården vilket ger oss en stor trygghet i programmets fortsatta utveckling fortsätter Eva Adriansson.


-Vi är glada att vi får möjlighet att bidra till att uppfylla de mål som Trollhättan satt upp för sin verksamhet. Medarbetarna kommer få tillgång till ett modernt arbetsverktyg som bland annat ger möjlighet att arbeta via dator, läsplatta eller smartphone. Invånarna kommer också kunna bli mer delaktiga i sin process genom de invånartjänster vi erbjuder. Vi på Cambio/ILAB är mycket glada och stolta att ha blivit utvald som leverantör och ser fram mot vårt kommande samarbete i denna digitala resa säger Pär Holgersson, VD på ILAB.

För mer information vänligen kontakta:
Pär Holgersson par.holgersson@ilab.se , Mobil: 070-55 44 231

Om ILAB/Cambio: Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien. 2016 förvärvades ILAB AB, en ledande leverantör av kommunala verksamhetssystem. Därmed är Cambio en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för landsting, regioner och kommuner.

Trollhättan Stad, Omsorgsförvaltningen, har som ambition att förbättra service och kvalitet för medarbetare såväl som invånare. Genom att införa ILABs verksamhetssystem Viva vill Trollhättans Stad förbättra kvalitén i dokumentationen och möjliggöra ett effektivt och tidsbesparande arbetssätt för användarna.

Läs vidare »

Cambio tecknar nationellt kontrakt med NHS Scotland

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 12:37 CEST

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

Om Cambio Healthcare Systems

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat omfattande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag som erbjuder smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra sjukvård och patientsäkerhet, med en marknadsledande ställning i Norden och en närvaro Storbritannien som innefattar mer än 100 000 användare. Cambio strävar efter att förbättra sjukvård och patientsäkerhet.

Adress

  • Cambio Healthcare Systems
  • Drottninggatan 89
  • 113 60 Stockholm
  • Vår hemsida