Skip to main content

Canon i ledarposition i två Gartnerrapporter

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 11:00 CET

Canon har i två av Gartners Magic Quadrant* rapporter placerats i kvadranten ”ledare”. Det är första gången Canon hamnar i fältet ”ledare” inom MPS (Managed Print Services) och hamnar i samma kvadrant även inom multifunktionsenheter och skrivare.

Ledare inom MPS för första gången
"Ledare" beskrivs av Gartner bland annat som de som kan erbjuda MPS till ett brett spektrum av kunder, inklusive de största och mest geografiskt spridda. Förutom kompetens inom dagens MPS-tjänster måste de också ha förståelse, resurser och ta initiativ för att förbereda för morgondagens MPS-tjänster. Ledare kan öka omfattningen av MPS med ett brett utbud av tjänster för stora och medelstora kunder.

– Att Canon hamnar i kvadranten ledare inom Managed Print Services är en milstolpe i utvecklingen av Canons MPS-erbjudande, där vi optimerar våra kunders dokumenthantering och affärsprocesser. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att skapa förbättringar och ökad kontroll genom vår expertis inom utskriftshantering och rådgivning, säger Anders Oldmar, produktchef för service och tjänster på Canon.

Ledare inom multifunktionsenheter och skrivare
Ledare beskrivs bland annat som ”de som är mest kapabla att erbjuda multifunktionsenheter, skrivare och de utskriftslösningar och tjänster som hör samman med detta, oavsett var kunden befinner sig. Dessa leverantörer kan erbjuda den mest omfattande produktportföljen i förhållande till liknande företag, och de har kapacitet att i breda kanaler leverera produkter. Ledare har konsekvent höga marknadsandelar över hela världen och kan leverera jämna servicenivåer i de områden där Gartners kunder finns och har även en dokumenterat stark ställning när det gäller att kanalisera forsknings- och utvecklingsinitiativ till produkter och lösningar som kunder behöver".

– Canon tillhandahåller lösningar för informationshantering som förbättrar effektiviteten, pålitligheten och integreringen med våra kunders IT-infrastruktur. Vi tror att Gartners positionering av vår ledarställning på marknaden för multifunktion och skrivare beror på vårt engagemang att utveckla en kraftfull blandning av innovativa produkter och tjänster som förbättrar våra kunders verksamhetsproduktivitet, säger Erik Åkenes, produktchef office & professional print.

Canon har vid flera tillfällen hjälpt kunder att minska sin egen miljöpåverkan. Bland annat genom att erbjuda energieffektiva lösningar som gör att kunderna både kan sänka sina kostnader och ta hänsyn till miljön.

Om verktyget Magic Quadrant
Magic Quadrant består av en visuell kvadrantmodell som visar en marknads inriktning, dess mognad och deltagare. Företagens position i kvadranten baseras på deras prestationer i två huvudkategorier: utförandeförmåga och helhetssyn. Canon har en stark produktportfölj och har fortsatt investerat i forskning och utveckling, med fokus på bildhantering och utskrift.

* Rapport 1: Gartner, Inc.: 2011 Printer/MFP Magic Quadrant, F. De Silva, S. McNee, 25 October 2011. Rapport 2: Gartner, Inc.: 2011 Magic Quadrant for Managed Print Services, Worldwide, K. Weilerstein, C. Drew, Y. Li, 25 October 2011.

För mer information, kontakta
Fredrik Henriksson, PR- & Eventansvarig B2B
Canon Svenska AB
Direkt: 0739-78 86 24
E-post: fredrik.henriksson@canon.se

Anders Oldmar, Produktchef Service och Tjänster
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 86 64
E-post: anders.oldmar @canon.se

Erik Åkenes, Produktchef Office & Professional Print
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 82
E-post: erik.akenes@canon.se

Om Gartners Magic Quadrant
Magic Quadrant är copyrightskyddat 2011 av Gartner, Inc. och kan återanvändas med tillstånd. Magic Quadrant är en grafisk representation av en marknadsplats under en viss tidsperiod. Den skildrar Gartners analys av hur vissa försäljare bedöms enligt kriterierna för den marknadsplatsen, definierade av Gartner. Gartner rekommenderar inte någon försäljare, produkt eller tjänst som anges i Magic Quadrant, och råder heller inte teknikanvändare att bara välja de försäljare som positionerat sig i kvadranten Ledare. Magic Quadrant avses bara vara ett undersökningsverktyg, inte en specifik handledning för åtgärder. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, vad gäller denna undersökning, inklusive alla garantier för affärsmässighet eller lämplighet för ett särskilt ändamål.

Företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer branschledande produkter och lösningar för kontorsmiljö och grafisk bransch genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående leverantörer. Företaget marknadsför och säljer också produkter och lösningar inom bildhantering till konsument genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska AB har drygt 430 anställda och omsätter ca 2 100 miljoner kr/år. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm, där Canon Svenska AB är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc med säte i Japan. Koncernen har över 140 000 anställda - varav drygt 15 000 i Europa - och omsätter cirka 300 miljarder kronor. Ca 8,5 % av omsättningen år 2010 investerades i forskning och utveckling. Betydande forskarinsatser görs för att få alla företagets produkter och processer så miljöanpassade som möjligt, då koncernen prioriterar miljöfrågorna högt. Mer information om Canon finns på www.canon.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy