Skip to main content

Canon i nytt sponsringssamarbete med BRIS

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2017 13:14 CEST

Bris blev valet när Canons medarbetare själva fick välja vilken organisation de helst vill engagera sig för. Nu inleds ett långsiktigt sponsringssamarbete där Canon stöttar både ekonomiskt och genom olika interna och externa aktiviteter för att samla in pengar och för att sprida mer kunskap om Bris arbete.

Sedan tidigt 70-tal har ideellt drivna Bris arbetat för att stärka barn och ungas rättigheter och göra deras röster hörda. Under 2016 hade Bris över 25 000 stödjande samtal via chatt, mejl och telefon. Till största del handlar det om oro, funderingar och ett behov av att få stöd, men hela 4 av 10 kontakter rörde psykisk ohälsa. Och behovet av fler resurser i samhället ökar.

– Varje insamlad krona gör skillnad för Bris och vi är mycket glada för att Canon valt att stötta oss. Deras stöd bidrar till våra möjligheter att fortsätta ha öppet i stödverksamheten och utveckla vårt arbete för barns rättigheter. Att ha långsiktiga samarbetsavtal med företag är oerhört viktigt för Bris, utan det ekonomiska stöd vi får finns det ingen som lyssnar, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Canon stöttar idag ett flertal organisationer. Det individuella engagemanget och önskan om att bidra tillbaka till samhället är stort hos medarbetarna, det är också kärnan i Canons företagsfilosofi. Under det kommande året planeras det nu för olika typer av aktiviteter till förmån för Bris.

– Med det här sponsringssamarbetet vill Canon bidra till att Bris kan fortsätta sitt viktiga arbete. Vi vet att många unga mår dåligt och att Bris spelar en stor roll för barn och ungdomar som inte har någon annanstans att vända sig. Nu bidrar vi genom att göra en rad olika aktiviteter, stora som små, för att ytterligare kunna sprida kunskap om Bris och deras verksamhet. Extra roligt är att det är vi själva som valt Bris utifrån vårt egna engagemang, så vi brinner lite extra för just detta samarbete, säger Helen Iwefors Häggblom, kommunikationschef på Canon Svenska AB.

Helen Iwefors Häggblom, Kommunikationschef
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se

Om BRIS

Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barns rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och påverka samhället. Grunden för Bris verksamhet är FN:s barnkonvention. Bris erbjuder stöd till barn under 18 år via chatt, mejl, telefon och gruppstöd och mobiliserar aktörer i samhället, alltifrån medlemmar till kommuner och andra organisationer.

Om företaget Canon

Canon Svenska AB marknadsför och säljer Canons branschledande produkter och lösningar på den svenska marknaden. Försäljningen av företagsprodukter och tjänster sker både genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående återförsäljare. Företaget marknadsför och säljer också konsumentprodukter inom bildhantering genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska har 400 anställda och omsätter ca 2 miljarder kronor. Canon Svenska är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc som omsätter 280 miljarder och har 197 000 anställda – varav 17 000 i Europa. Canon är ett av världens mest forskningsintensiva företag och under 2016 lämnades 4134 patent in, vilket är flest bland alla japanska företag. Canons filsosofi, Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas bästa. Där ingår Canons miljöarbete som syftar både till att minska den egna miljöpåverkan och att hjälpa kunderna minska sin miljöpåverkan genom rätt val av produkter.Mer information om Canon finns på www.canon.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera