Skip to main content

Drygt var tredje tjänsteman jobbar hemifrån i jul - kortare restid och större frihet är största fördelarna

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2013 08:45 CET

Årets julhelger gör att det endast är några få jobbdagar inklämda mellan de röda dagarna och då passar de som inte tar helledigt på att jobba hemifrån. Det visar en ny undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av skrivarföretaget Canon bland 1000 tjänstemän i Sverige. 35 % av den totala gruppen tjänstemän säger att de kommer att jobba helt eller delvis hemifrån under perioden från julveckan till och med veckan efter nyår. 

60% av tjänstemännen har erfarenhet av att arbeta hemifrån. Av dessa är det fler män (55 %) som jobbar hemma under julen i år än kvinnor (48 %). Chefer visar sig också utnyttja tillfället i större utsträckning än övriga (68%).

På frågan vad man anser är de främsta fördelarna med att jobba hemifrån är, anger 57 % att slippa restiden är den främsta fördelen. Storstadsbor anger detta i högre utsträckning än boende i övriga landet. På andra respektive tredje plats över fördelar, hamnar orsaker som större frihet att lägga upp arbetsdagen som man vill och att effektiviteten är högre på hemmakontoret än annars. Vad gäller fördelarna med arbete hemifrån finns det vissa generationsskillnader.

– Det är positivt att så många idag har möjlighet att välja var man förlägger sitt arbete, säger Erik Åkenes produktchef Office Print på Canon. Däremot ställer det nya krav på arbetsgivarna vad gäller till exempel infrastruktur för att möjliggöra ett effektivt hemmaarbete. Dagens dokumentlösningar tillgodoser alla behov vad gäller att tillgängliggöra och hantera information.

På listan över nackdelar hamnar att man saknar sina arbetskamrater och möjligheten att bolla idéer och tankar med dem. 48 % tycker att det är ett problem att man inte kan bolla idéer och 44 % tycker att avsaknaden av samvaro generellt är en nackdel. På tredje plats hamnar möjligheten att komma åt fysisk information på arbetsplatsen.

Sammanfattning fördelar med att arbeta hemifrån:

·  Att slippa restiden är det som flest anger som en fördel. 62 % av storstadsborna rankar det högst, medan 52 % av de som bor utanför landets storstäder gör det.

·  Frihet att lägga upp arbetsdagen som man vill hamnar på andra plats. Värderas högre av yngre än äldre.

·  Effektivitet hamnar på tredje plats. Här skiljer det mellan yngre och äldre. 30 % av de yngre som angett detta alternativ säger sig bli mer effektiva medan i gruppen 50-64 år är det hälften som anser att de blir mer effektiva hemma.

·  Andra fördelar som lyfts fram är arbetsro och minskad stress.

Sammanfattning nackdelar med att arbeta hemifrån:

·  Att inte kunna bolla idéer med kollegor samt att man saknar den sociala samvaron på arbetsplatsen hemma, hamnar i topp över nackdelar. Nära nog hälften har angivit dessa två nackdelar. Män anger i högre utsträckning (51 %) att de saknar att bolla med någon än kvinnor (43 %).

·  Chefer är mindre intresserade av den sociala samvaron. Endast 33 % av dem anger detta som ett problem. (Jmfr med ovan)

·  På tredje plats hittar vi problemet med att inte komma åt fysisk information på kontoret. Att inte kunna skriva ut dokument är också en nackdel nära nog en av fem anger som ett problem.

·  En femtedel anser också att det är ett problem att hemmet blir förknippat med arbete när man jobbar hemma.

·  10 % upplever att det ett problem med misstänksamhet från chefen vid hemmaarbete. Dubbelt så många i den yngre målgruppen anser det än de äldre. Så ju äldre man blir, desto säkrare är man i sin roll.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21 november - 26 november har sammanlagt 2418 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18-64 år, varav 1000 arbetar som tjänstemän.

För mer information, kontakta:
Helen Iwefors Häggblom, Kommunikationschef
Canon Svenska AB
Direkt: 08-744 85 30
E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se

Om företaget Canon
Canon Svenska AB marknadsför och säljer Canons branschledande produkter och lösningar på den svenska marknaden. Försäljningen av företagsprodukter och tjänster sker både genom franchisingkedjan Canon Business Center och fristående återförsäljare. Företaget marknadsför och säljer också konsumentprodukter inom bildhantering genom rikstäckande kedjor, distributörer och enskilda fackhandlare. Canon Svenska har 400 anställda och omsätter ca 2 miljarder kronor. Canon Svenska är en del i den världsomspännande koncernen Canon Inc. som omsätter 280 miljarder och har 197 000 anställda – varav 16 000 i Europa. Canon är ett av världens mest forskningsintensiva företag och under 2012 lämnades 3174 patent in. Canons filosofi, Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas bästa. Där ingår Canons miljöarbete som syftar både till att minska den egna miljöpåverkan och att hjälpa kunderna minska sin miljöpåverkan genom rätt val av produkter.
Mer information om Canon finns på www.canon.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera