Skip to main content

Capio stärker öppenhet och transparens

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 13:26 CEST

Capio, ett av Sveriges och Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, stärker arbetet med att främja öppenhet och transparens genom införandet av nya policys och riktlinjer för att förhindra och upptäcka mutor och korruption samt genom inrättandet av en visselblåsarfunktion.

Redan 2011 tecknade Capio ett kollektivavtal med de fackliga organisationerna i Sverige om principer för att garantera meddelarfrihet till anställda i Capios svenska verksamheter. Nu har Capio, i samverkan med Capios europeiska företagsråd (EWC), infört ytterligare principer för att stärka Capios verksamhetsetik och ansvar gentemot patienter, personal och huvudmän. Capio har inrättat en visselblåsarfunktion och antagit principer för att motverka korruption och mutor. Dessa riktlinjer gäller samtliga verksamheter och anställda i Capio.

Som ett stöd i arbetet har foldern ”Vad vi strävar efter – och om något går fel” distribuerats till medarbetare på Capios över 500 vårdenheter i samtliga verksamhetsländer.
Informationen finns tillgänglig på: http://capio.com/sv/bolagsstyrning/uppforandekod/


För information vänligen kontakta:

Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio AB
Telefon: 0733-88 86 00

Kevin Thompson, arbetstagarordförande, Capios företagsråd
Telefon: 0704-84 56 05


Capio-koncernen, är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med en paneuropeisk närvaro. Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio har en omsättning på drygt 12,4 miljarder SEK och vårdenheter i fem länder; Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norge och Sverige. Capio har över 11 000 medarbetare och mer än 4 miljoner patientbesök per år.

För ytterligare information se  www.capio.com/sv .

 

 

 

 


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.