Skip to main content

Aspholmen Fastigheter får 30 000 hyresgäster till Kopparlunden

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 15:16 CEST

Tisdag den 9 juli slår den nya kontorsbyggnaden upp sina dörrar under ledning av Aspholmen fastigheter i Västerås i samarbete med Bee Urban. Och det är inte vilka hyresgäster som helst vi pratar om, utan det är livs levande honungskonsulter som ska flytta in i de anrika kvarteren. Förutom honungsproduktion ska de hjälpa till att pollinera sitt närområde för att främja biologisk mångfald.

Honungsbin är hotade runt om i hela världen, och man talar om en global pollineringskris! Olika anledningar som exempelvis jordbruksgifter, parasiter och sjukdomar är några av anledningen. Då var tredje tugga du äter är beroende av pollinering av bin så blir det lätt att säga att de indirekt styr vad vi människor äter. Utan bin skulle vi knappt ha några frukt –eller grönsaker, och få en global skörbjuggsepedemi inom fyra år.

”Här hos Aspholmen vill vi bidra till att upplysa om binas situation och hur det påverkar oss människor och våra konsumentval. Deras pollinering i sin tur gynnar ju floran och den biologiska mångfalden här runt Kopparlunden, vilken är oerhört viktigt då vi även i Sverige årligen blir av med växter på grund av brist på pollinerande insekter. På detta sätt kan vi vara med och stödja och bevara de växter vi har, för ett fortsatt grönskande Västerås”, säger Karl Ternemo, fastighetschef, Aspholmen.


Aspholmen Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB. Aspholmen förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Målardalen. Genom våra kontor i våra tre marknadsområden Uppsala, Västerås och Örebro har vi stor lokal kännedom och kunskap om marknaden i dessa städer. Aspholmen har en liten, flexibel och kundnära organisation. Sammanlagt är vi 51 personer som alla gör allt för att våra hyresgäster ska trivas. Idag äger vi 114 fastigheter med en sammanlagd uta på 617 000 kvm med ett marknadsvärde på ca 6 060 Mkr.