Skip to main content

Castellum etablerar sig i Halmstad

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 11:40 CET

Castellum har förvärvat fem kommersiella fastigheter för 215 Mkr i Halmstad

I attraktiva lägen i Halmstad har fem fastigheter förvärvats för 215 Mkr. Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 30 000 kvm, varav butik 9 300 kvm, kontor 6 700 kvm och lager 14 000 kvm. Samtliga ytor är i princip uthyrda. Halmstad kommer att utgöra ett nytt marknadsområde i Harry Sjögren AB. Fastigheterna tillträddes i början av februari.


Halmstadsregionen är, vad avser tillväxt i antal sysselsatta, en av de snabbast växande regionerna i den s k 100 000-klubben, d v s större regioner med mer än 100 000 invånare. Näringslivet har en bra blandning mellan såväl tillverkning som service, handel och turism. Ett utbyggt vägnät och goda tåg-, flyg- och båtförbindelser samt egen högskola innebär att Halmstad har ett strategiskt läge i Västsverige.


www.castellum.se finns fastighetsbeteckningar och adresser redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.
Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 25 miljarder kronor och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Kungsbacka och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund och Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås och Uppsala), och Östra Götaland (Värnamo, Jönköping, Växjö och Linköping). Castellumaktien är registrerad på OMX - Nordiska listan Large cap.För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 50 / mobil 0706-94 74 50